Arkitektur og bæredygtighed for mellemtrin

Den måde, vi bor og lever på, har stor betydning for vores liv samt miljøet. Både her og nu – men også i fremtiden. Hvordan kan arkitektur skabe de bedst mulige rammer for mennesker og miljøet? At tænke bæredygtigt er en nødvendighed. Både i forhold til genanvendelighed, energiressourcer, materialer og sociale aspekter.

I workshoppen lægges der vægt på at give eleverne større kendskab til arkitektur i relation til bæredygtighed. De kommer til at forholde sig til materialer og alternative boformer. Eleverne kommer til at opleve Arne Jacobsens sommerhus, hvor de får kendskab til hans idéer og tanker. Til sidst skal de selv designe et fremtidshus, hvori de medtænker materialer, bæredygtighed og innovative løsninger.

Workshoppen arbejder hen mod følgende færdigheds – og vidensmål

Dansk

Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende
Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål
Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre
Eleven kan give og modtage respons
Eleven kan fremlægge sit produkt for andre

Billedkunst

Eleven kan formidle viden med billeder
Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter
Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder
Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagsforhold
Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet
Eleven kan kombinere udtryksformer i formidling af et tematisk projekt
Eleven har viden om arkitekturelementer
Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger

Håndværk og design

Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser
Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer indenfor givne rammer

Natur og teknologi

Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv
Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtigt helhedsperspektiv
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Matematik

Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer
Eleven kan gengive træk fra omverden ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger

Trapholt

Eleven får viden om arkitektur
Eleven får nyt perspektiv på omverdenen
Eleven får brugt kreativ tankegang
Eleven får pirret sin nysgerrighed

Book undervisning

Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail til Karen Bech kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

Praktisk info

To timers workshop
Gratis for skoler i Kolding Kommune
850,- for skoler fra andre kommuner
Tirsdag til fredag 8-16
4.- 6. klasse
Max. 28 elever pr. workshop

Find en PDF version af siden her