Billedanalyse for mellemtrin

Farver spiller en central rolle i vores liv, da de besidder evnen til at anvise og påvirke følelser og stemninger. I omvisningen lægges der vægt på elevernes evne til at se og tolke farvesymbolik.

Ud fra museets samling af malerier foretages en dialogisk gennemgang, hvor vi ser og taler om flere værker. Eleverne bliver hernæst delt i grupper, hvor de skal rundt og finde værker, der har et tydeligt farvesprog. Disse værker skal eleverne analysere ud fra forskellige analysemodeller, hvor deres kreative tankegang kommer i spil.

 

Omvisningen arbejder hen mod følgende færdigheds- og vidensmål

Billedkunst

Eleven har viden om farvelære
Eleven kan analysere farvers virkning i billeder
Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst

Dansk

Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende
Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers
Eleven kan sammenligne egen tolkning med andres tolkninger
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven har viden om motiv og tema

Trapholt

Eleverne får viden om kunst
Eleven får pirret sin nysgerrighed
Eleven får brugt sin kreative tankegang

Book undervisning

Kontakt Karen Bech, kunst- og designlærer, Trapholt: Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

Praktisk info

Én times omvisning
550,- for skoler i og uden for Kolding Kommune
Tirsdag til fredag 8-16
4.-6. klasse
Max. 28 elever pr. omvisning

Find en PDF version af siden her