Nærværende kunst for mellemtrinnet

I en hverdag med fart på og hvor der stilles mange krav til elevernes evne til at navigere, mangler der måske værktøjer der kan hjælpe eleverne til at fordybe sig, være nærværende samt forholde sig til sig selv.

I dette forløb har vi til formål at bruge elevernes egen fascination og nysgerrighed som afsæt for refleksioner og dialog omkring kunst og dem selv. At få dem til at stoppe op, fordybe sig og reflektere over hvem de er, men i lige så høj grad, hvem andre er. Kunsten har ikke et entydigt svar. Det er derimod et møde, med flertydige svar og en måde at forstå verden på. I forløbene inviterer vi eleverne til, at tage udfordringen i dette møde op, og søge efter svar.

Eleverne bliver guidet gennem øvelser, der på forskelligvis får dem til at stoppe op og se på kunstværker med nye øjne. De kommer til at sidde ved et værk i 5 min, hvor de skal forholde sig til værket , hvilke tanker og emner dukker op undervejs, hvad mærker de – og hvordan formidler de det videre til andre?

Kunst kan være både fysisk nærværende og repræsentere tanker og følelser uden om sproget. Den kan sige noget om omverdenen og os selv.

Hvordan kan vi bruge elevernes egne kompetencer, nysgerrighed og refleksioner i arbejdet med kunstens temaer?

Forløbene på Trapholt har til formål at bruge elevernes egen fascination og nysgerrighed som afsæt for refleksioner og dialog omkring kunst og dem selv. At få dem til at stoppe op, fordybe sig og reflektere over, hvem de er, men i lige så høj grad hvem andre er.

Hvis eleverne møder kunstværket med nysgerrighed, med lydhørhed for, hvad det har at fortælle dem om dem selv, så er der mulighed for refleksioner og diskussioner om, hvordan de opfatter sig selv, hvordan andre opfatter sig selv, og hvordan de kan forstå omverdenen.

Kunsten har ikke et entydigt svar. Det er derimod et møde med flertydige svar og en måde at forstå verden på. I forløbene inviterer vi eleverne til at tage udfordringen i dette møde op, og søge efter svar.

Vi ønsker at give eleverne nogle redskaber til at handle og være aktører i det forum, hvor der ikke er defineret noget resultat. At de får mulighed for at afprøve, at nogle gange er regnestykket 2+2=5 eller endda 7!

Trapholt kan danne ”rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”. Folkeskolens formålsparagraf stk. 2.

 

Book undervisning

Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail til Karen Bech kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

 

Praktisk info

Der kan vælges mellem en eller to timers omvisninger. I begge omvisninger får eleverne redskaber til at stoppe op og se på kunstværker og reflektere. Ved 1½  timers omvisning kommer eleverne derudover til at kuratere deres egen udstilling over selvvalgt tema. Disse udstillinger kan sendes hjem digitalt, så de kan bruges til videre arbejde på skolerne.

1 time 550,- og 1½ time 700 kr  for skoler i og uden for Kolding kommune

Tirsdag – fredag 8-16.

4.-6. klasse
Max. 28 elever pr. omvisning