Sense Me for mellemtrin

SENSE ME handler om, hvordan vi sanser vores verden. Kunst, design, forskning og formidling samles i SENSE ME, og giver eleverne en nærværende og sanserig oplevelse af og erkendelsesrejse om sanserne i samspil med sig selv og omverdenen.

I denne omvisning er der vægt på samsansning, den ikke-to-dimensionelle verden og hvordan kunst og design kan fortælle os om nutid og fremtid. Omvisningen er dialogbaseret, og med mange elevaktiviteter.

Særtilbud

Trapholt har i tre uger et samarbejde med Musikskolen, hvor der afholdes 3 timers workshop med fokus på høresansen. I denne workshop får I en times omvisning i udstillingen, hvorefter  eleverne selv skal arbejde med deres høresans.
Der vil være vægt på værker i udstillingen der handler om høresansens betydning, og eleverne kommer til at lave musik itl udvalgte værker.

Workshoppen er fuld af elevaktiviteter, der alle leder hen mod refleksioner om, hvordan vi oplever vores verden med vores sanser.

Der er workshop i uge 47, 3 og 14 fra tirsdag til fredag kl. 8.30-11.30 og 10.30-13.30. Der bookes efter først-til-mølle princippet.

 

 

Omvisningerne arbejder hen mod følgende færdigheds- og vidensmål

Dansk

Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers
Eleven kan undersøge virkemidler
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

Natur og teknologi

Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres
Eleven har viden om syn og hørelse
Eleven har viden om afgørende faktorer for livsstil og levevilkår

Musik

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om music

Billedkunst

Eleven kan analysere farvers virkning i billeder
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst
Eleven har viden om installations kunst

Book undervisning

Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail til Karen Bech kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

 

Praktisk info

En times omvisning
Gratis for folkeskoler i Kolding Kommune
550,- for skoler fra andre kommuner
Mandag til fredag 8-16
4.-6. klasse
Max. 28 elever pr. omvisning

Find en PDF version af siden her