Sense Me for mellemtrin

SENSE ME handler om, hvordan vi sanser vores verden. Kunst, design, forskning og formidling samles i SENSE ME, og giver eleverne en nærværende og sanserig oplevelse af og erkendelsesrejse om sanserne i samspil med sig selv og omverdenen.

I denne omvisning er der vægt på samsansning, den ikke-to-dimensionelle verden og hvordan kunst og design kan fortælle os om nutid og fremtid. Omvisningen er dialogbaseret, og med mange elevaktiviteter.

Omvisningerne arbejder hen mod følgende færdigheds- og vidensmål

Dansk

Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers
Eleven kan undersøge virkemidler
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

Natur og teknologi

Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres
Eleven har viden om syn og hørelse
Eleven har viden om afgørende faktorer for livsstil og levevilkår

Musik

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om music

Billedkunst

Eleven kan analysere farvers virkning i billeder
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst
Eleven har viden om installationskunst

Book undervisning

Kontakt Karen Bech, kunst- og designlærer, Trapholt: Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

Praktisk info

En times omvisning
Gratis for folkeskoler i Kolding Kommune
550,- for skoler fra andre kommuner
Tirsdag til fredag 8-16
4.-6. klasse
Max. 28 elever pr. omvisning