Sense Me for ungdomsuddannelser

SENSE ME

SENSE ME handler om, hvordan vi sanser vores verden. Kunst, design, forskning og formidling samles i SENSE ME og giver eleverne en nærværende og sanserig oplevelse af og erkendelsesrejse om sanserne i samspil med sig selv og omverdenen.

I denne omvisning er der vægt på, at eleverne oplever samtidskunst og design. At de får lov til at bruge deres sanser og får en bevidsthed om sansernes betydning, samt at verden er alt andet end todimensionel. Omvisningen er dialogbaseret og med mange elevaktiviteter.

Vi er multisensoriske mennesker, som konstant er påvirkede af mange impulser. Alle disse impulser er med til at skabe vores erfaringer om verden. Er vi bevidste om dette, kan vi få rigere og mere finmaskede oplevelser. Er vi ubevidste, kan vi have svært ved at forstå, hvorfor vi selv og andre reagerer, som vi gør, og vi bliver lettere at manipulere.

SENSE ME tapper ind i vores samtids intense interesse i sanserne. Forskning viser, hvor fint forgrenede og forbundne sanserne er. På kunstscenen er der i stigende grad kunstnere, som reflekterer over og inddrager flere sanser i deres værker. På designscenen skabes der ligeledes løsninger på problemer med afsæt i nye forståelser for, hvordan sanserne både kan hjælpe og manipulere med os. Men interessen for sanserne er ikke helt ny. I Starten af det 20. århundrede eksperimenterede avantgarden med synæstesi, gesamtkunstwerk og samsansning.

Kunst, design, forskning og formidling samles i SENSE ME for at give gæster en nærværende og sanserig oplevelse af og erkendelsesrejse om sanserne i samspil med sig selv og omverdenen. Efter besøg i udstillingen vil den besøgende være inspireret til at reflektere over hvordan vores sanser spiller sammen i vores oplevelser af verden.

Affekt

SENSE ME er baseret på teorien om affekt. Affekt kan beskrives som det, noget gør i stedet for det, noget er og må ikke forveksles med det lignende ord effekt. Du kan ikke skrive affekt, du kan kun føle affekt. Den affektive vending er et opgør med tidligere fokus på rationel, tingsbaseret analyse og væk fra ideen om, at følelser har en naturlig sammenhæng med bestemte værdier. Alle følelser har værdi, som ikke kan opgøres i positiv eller negativ, for alle følelser har en effekt.

 

Book undervisning

Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail til Karen Bech kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

Praktisk info

En times omvisning
Gratis for ungdomsuddannelser i Kolding kommune

For andre ungdomsuddannelser uden for Koliding kommune er prisen 550,-
Max. 28 elever pr. omvisning
Tirsdag til fredag 8-16
Ungdomsuddannelser