Erik A. Frandsen – ungdomsuddannelser

Kort efter Covid-19 lukkede Danmark ned den 11. marts 2020 flyttede Erik A. Frandsen ud af København og i eksil i sommerhuset på Falster.

Den selvvalgte isolation affødte en ekstrem produktiv og eksperimenterende periode med et stort antal malerier. Værkerne er sanselige interiører med en ophobning af kultiveret skønhed i form af bøger, skulpturer, malericitater, krukker og labyrintiske tæpper. Rummenes markante strukturer brydes med et væld af organiske mønstre og ofte en stor frodig blomsterbuket som centralt blikfang.

Udstillingens titel Giottos Metode henviser til den italienske maler og arkitekt Giotto di Bondones (1267-1337) eksperimenter med rumlighed og perspektiv. I disse tidlige undersøgelser af perspektiv er det som om forgrund, mellemgrund og baggrund smelter sammen, og billedets elementer forekommer placeret i flade lag oven på hinanden. Erik A. Frandsens karantæne-malerier er konstrueret efter dette princip, og det er netop opbygningen af et intimt billedrum, som har haft Frandsens særlige interesse. Han søger med malerierne at etablere en ”vi”-fornemmelse, der rækker ud over motivernes repræsentation. For det er ikke kun i malerierne, men i vores alles hverdag under corona-pandemien, at livets forgrund, mellemgrund og baggrund er gledet sammen i både skønne og skrækkelige stunder.

 

Lydhørhed over for tilfældigheder er en vågen måde at være i tilværelsen

  • Erik A. Frandsen, 2021

 

Eleverne vil blive ført ind i Erik A. Frandsens sanselige univers, hvor der vil blive perspektivet til kunsthistorie, perspektiv og vores verdensopfattelse. Eleverne kommer igennem en dialogbaseret omvisning, hvor tilfældighederne vil være en central del i deres måde at arbejde med værkerne på. Der bliver åbnet op for kreativitet og refleksion.

Praktisk info

550,- for ungdomsuddannelser i og udenfor Kolding kommune
Mandag til fredag 8-16
Max. 28 elever pr. omvisning