Kultur i arbejde

Trapholt har gennem flere år afsøgt forbindelsen mellem kunst og trivsel gennem store projekter såsom Kunst og trivsel (2013-14) og Kunst, trivsel og fastholdelse i 2017.

I efteråret 2018 har Trapholt i et samarbejde mellem jobcenteret, Trapholt, biblioteket og musikskolen og en følgeforsker fra Aarhus Universitet har Kolding Kommune igangsat projektet Kultur i arbejde. Projektet skal sætte fokus på en kvalificeret indsats for fremtiden til sygemeldte borgere via elementer fra kulturens verden. Det er henvendt personer, der er sygemeldt med stress, angst eller depression og løber to år frem.

Nærværende kunstoplevelse

Trapholts bidrag Nærværende kunstoplevelse har afsæt i museets samling, forskning samt vellykkede pilotprojekter i henholdsvis 2013-14 og 2017. I Nærværende kunstoplevelse arbejder deltagerne med at forbinde kunst og mentale/kreative øvelser med henblik på at etablere en personlig praksis, som både kan bruges på kunstmuseet og i hverdagen.

Nærværende kunstoplevelse har til formål at hjælpe borgere til at bruge kunst til at skabe fokus, selvfølelse og dialog med sig selv og andre og dermed øget velbefindende og mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Forløbet indeholder en række interventioner, som hver især har til formål at styrke deltagernes opmærksomhed overfor hvad og hvordan kunstens visuelle stimulans virker for dem. Kunst udmærker sig til forskel fra en stor del andre visuelle stimulanser ved sjældent at have et konkret og bestemt budskab. Kunsten er derimod et komplekst æstetisk mulighedsrum for refleksioner, som den enkelte kan spille bold op ad.

Kursisterne gennemgår forskellige øvelser der alle har til formål, at de oplever mere nærvær og fokusering. Det er vigtigt, at der er forskellige tilgange til kunsten, da alle oplever forskelligt. Samtidig er det også vigtigt, at kursisterne er aktive selv. Det er deres oplevelse med kunsten der er i højsæde, og ikke kunstfaglige foredrag.

Med forløbet er Trapholts mål at bidrage til at deltagerne:

– får bedre livskvalitet ved kulturforbrug

– bliver fortrolige med at se på kunst

– lærer at mærke sig selv i forhold til kunst

– får metoder til at bruge kunst i deres liv

– kan formidle egne oplevelser.