Samlingsforskning

Samlingsforskningen har afsæt i Trapholts genstandsområde kunst, kunsthåndværk og design, og sker i forbindelse med udstillinger, erhvervelser eller formidlingstiltag. Formålet med Trapholts samlingsforskning er at aktualisere samlingen i samtiden, samt at kvalificere indsamlingen af værker.

Sara Staunsager er ansvarlig for Trapholts samlingsforskning.

Trapholt har modtaget støtte fra Ny Carlsbergfondet til en treårig post Doc, som vil blive afviklet i perioden januar 2019-december 2021 i samarbejde med SDU. Formålet med Trapholts post Doc er at medvirke til udviklingen og formuleringen af en ny indsamlings-, og udstillingspolitik for design på Trapholt baseret på samtid og aktualitet, med henblik på at afdække design som samtidsmarkører, der både afspejler og skaber vores samtid. Trapholts post. Doc varetages af Rositta Satell.