Eske Kath for udskolingen

Udstillingen præsenterer værker, der kredser om vores samtid – en virkelighed præget af klimaforandringer, politisk uro og følelsen af afmagt. Forskydninger i magtbalancen skubber til menneskets stræben efter kontrol og orden i en ukontrollerbar natur. Hvad sker der med naturen, hvis mennesket tager den totale kontrol. Og hvad sker der, når naturen tager den totale kontrol?

Eleverne kommer til at forholde sig kritisk til sig selv og sin omverden via dialogbaseret analyse og elevopgaver. I workshoppen er omvisningen inkluderet. Her skal eleverne lave deres eget landskabsbillede, der afspejler deres verdenssyn eller oplevelse af verden.

 

Omvisning/workshop arbejder hen mod følgende færdigheds- og vidensmål

Dansk

Eleven kan formulere egen oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst
Eleven kan argumentere og informere
Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Geografi

Eleven har viden om aktuelle klimaproblematikker, klimateorier og klimamodeller
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi

Samfundsfag

Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener

Billedkunst

Eleven har viden om afsender og modtagerforhold i billeder
Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet
Eleven har viden om billeders visuelle koder og udsagn

Book undervisning

Kontakt Karen Bech, kunst- og designlærer, Trapholt: Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

Praktisk info

En times omvisning 550,- (tirsdag-fredag)
To timers workshop 850,- (onsdag eller fredag)
Onsdag og fredag 8-16
7.-10. klasse
Max. 28 elever pr. omvisning