Sense Me – for udskolingen

SENSE ME

SENSE ME handler om, hvordan vi sanser vores verden. Kunst, design, forskning og formidling samles i SENSE ME og giver eleverne en nærværende og sanserig oplevelse af og erkendelsesrejse om sanserne i samspil med sig selv og omverdenen.

I denne omvisning er der vægt på, at eleverne oplever samtidskunst og design. At de får lov til at bruge deres sanser og får en bevidsthed om sansernes betydning, samt at verden er alt andet end todimensionel. Omvisningen er dialogbaseret og med mange elevaktiviteter.

Vi er multisensoriske mennesker, som konstant er påvirkede af mange impulser. Alle disse impulser er med til at skabe vores erfaringer om verden. Er vi bevidste om dette, kan vi få rigere og mere finmaskede oplevelser. Er vi ubevidste, kan vi have svært ved at forstå, hvorfor vi selv og andre reagerer, som vi gør, og vi bliver lettere at manipulere.

SENSE ME tapper ind i vores samtids intense interesse i sanserne. Forskning viser, hvor fint forgrenede og forbundne sanserne er. På kunstscenen er der i stigende grad kunstnere, som reflekterer over og inddrager flere sanser i deres værker. På designscenen skabes der ligeledes løsninger på problemer med afsæt i nye forståelser for, hvordan sanserne både kan hjælpe og manipulere med os. Men interessen for sanserne er ikke helt ny. I starten af det 20. århundrede eksperimenterede avantgarden med synæstesi, gesamtkunstwerk og samsansning.

Kunst, design, forskning og formidling samles i SENSE ME for at give gæster en nærværende og sanserig oplevelse af og erkendelsesrejse om sanserne i samspil med sig selv og omverdenen. Efter besøg i udstillingen vil den besøgende være inspireret til at reflektere over hvordan vores sanser spiller sammen i vores oplevelser af verden.

 

Omvisningerne arbejder hen mod følgende færdigheds- og vidensmål

Dansk

Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
Eleven kan argumentere og informere
Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Geografi

Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold

Billedkunst

Eleven har viden om afsender og modtagerforhold i billeder
Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagforhold

Samfundsfag

Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener

Book undervisning

Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail til Karen Bech kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

 

Praktisk info

En times omvisning
Gratis for folkeskoler i Kolding Kommune
550,- for skoler fra andre kommuner
Mandag til fredag 8-16
7.-10. klasse
Max. 28 elever pr. omvisning

Find en PDF version af siden her