Trapholt ArtMates

Trapholt ArtMates is a community that seeks to empower young people in the age of 18-30, who are interested in art, design and craft. We plan fun and creative events, and we would love for you to join us!


How do I become a part of Trapholt ArtMates?

There are several ways to be involved with our community. You can apply to become an ambassador, you can join as a Klub30 member or you can simply join us from time to time. Everyone is welcome!

 

Trapholt ArtMates Ambassadors 

This is the core group of this community. These are the ones who contribute planning events, acitivites and field trips.

 

Klub30 members

If you are a member of Klub30 at Trapholt, you will receive discounts for events and invitations for the more exclusive events.

 

“I just want to join from time to time” kind of person

You can join us from time to time at our creative events and activities – whenever you feel like you have the time.

 

BUT, please consider to get social with us through Instagram or Facebook or apply to our newsletter. Then, you will never miss the change to have fun!

 

Follow us on Instagram

Like us on Facebook

 

Receive our newsletter

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.


Events

More details and information about previous events here. 

Projektet ‘Trapholt ArtMates’ skal styrke fællesskabsfølelsen blandt unge i Kolding. De næste fire år fra 2022 til 2026 vil Trapholt arbejde på at skabe et bæredygtigt kreativt ungdomsmiljø og fællesskab, som inkluderer unge fra Kolding og omegn.

”Puljen skal styrke de statslige og statsanerkendte museers relevans og aktualitet over for underrepræsenterede brugergrupper gennem udvikling af ny viden, nye metoder og nye formidlings- og samarbejdsformater. (…) Med underrepræsenterede grupper menes borgere, som ikke eller sjældent kommer på museerne set i forhold til befolkningens sammensætning.” (SLKS)

Projektet styres i samarbejde med SDU og Campus Kolding.

Projektet er realiseret med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen