Craftværk

Med Velux Fondens museumssatsninger i ryggen satte Trapholt og Aarhus Universitet i efteråret 2021 gang i forskningsprojektet CraftVærk.

I forskningsprojektet vil Trapholt og Aarhus Universitet dykke ned i, udvikle og afprøve praksis- og forskningsbaserede metoder, som viser nye veje for kunstmuseer som relationelle universer af mennesker og værker i gensidig udveksling. Formålet er at undersøge, hvordan vi kan udvikle museumsinstitutionen til et rum for inklusiv, demokratisk udveksling mellem forskellige erfaringer og stemmer og samtidig skabe kunstværker med en selvstændig værdi.

Over 3½ år gennemføres to borgerinddragende craft-projekter, der vil udmunde i to store kunstneriske installationer skabt sammen med hundredevis af borgere samt forskning og en metodebog om, hvorfor og hvordan.

Trapholt har gennem flere år haft fokus på, hvorledes man løser efterspørgslen på engagement og meningsfulde fællesskaber på kunstmuseer gennem kunstnerisk samskabelse i stor skala med op til 1.000 deltagere. Forskere ved Aarhus Universitet har i en årrække samlet kulturaktører i forskningsnetværket Take Part, publiceret og afholdt konferencer om kulturel deltagelse.

 

Forskningssamarbejde med Aarhus Universitet

CraftVærk er etableret i partnerskab med professor Birgit Eriksson ved Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet, Tina Louise Hove Sørensen er tilknyttet som postdoc og der indgår flere nationale og internationale forskere med henblik på både at videreudvikle Trapholts metode og undersøge, hvilken betydning og forandring det har for henholdsvis deltagere, museet, samfundet og kunsten, at et kunstmuseum arbejder på denne måde.

 

Craftværk artikler og publikationer

I udstillingskataloget til Dataspejlet skriver projektets forskere om de første forskningsresultater i Craftværkprojektet i artiklen:

Følgende forskningsartikler og publikationer er blevet til på baggrund af tidligere fællesskabte projekter som Grænseløse Sting og Tæt På Træer: