Craftværk

CraftVærk – Participation // Borgerinddragende kunstprojekter – nye veje for kunstmuseer

 

Med Velux Fondens museumssatsninger i ryggen sætter Trapholt og Aarhus Universitet i efteråret 2021 gang i forskningsprojektet CraftVærk.

I forskningsprojektet vil Trapholt og Aarhus Universitet dykke ned i, udvikle og afprøve praksis- og forskningsbaserede metoder, som viser nye veje for kunstmuseer som relationelle universer af mennesker og værker i gensidig udveksling. Formålet er at undersøge, hvordan vi kan udvikle museumsinstitutionen til et rum for inklusiv, demokratisk udveksling mellem forskellige erfaringer og stemmer og samtidig skabe kunstværker med en selvstændig værdi.

Over de kommende 3½ år gennemføres to borgerinddragende craft-projekter, der vil udmunde i to store kunstneriske installationer skabt sammen med hundredevis af borgere samt forskning og en metodebog om, hvorfor og hvordan.

Trapholt har gennem flere år haft fokus på, hvorledes man løser efterspørgslen på engagement og meningsfulde fællesskaber på kunstmuseer gennem kunstnerisk samskabelse i stor skala med op til 1.000 deltagere. Forskere ved Aarhus Universitet har i en årrække samlet kulturaktører i forskningsnetværket Take Part, publiceret og afholdt konferencer om kulturel deltagelse.

 

Forskningssamarbejde med Aarhus Universitet

CraftVærk er etableret i partnerskab med professor Birgit Eriksson ved Aarhus Universitet, og der indgår flere nationale og internationale forskere med henblik på både at videreudvikle Trapholts metode og undersøge, hvilken betydning og forandring det har for henholdsvis deltagere, museet, samfundet og kunsten, at et kunstmuseum arbejder på denne måde.

CraftVærk blog

Igennem hele projektperioden vil museumsdirektør Karen Grøn give indblik i processen og dele refleksioner og erfaringer på Craftworks bloggen.