Historien om Trapholt

Historien om Trapholt

 

Historien om Trapholt går tilbage til 1930erne, hvor Gustav Lind, en dansk tandlæge med praksis i Amsterdam, og hans kone købte store arealer af Strandhuse-området ved det smukke Kolding Fjord. Her byggede de en arkitekttegnet sommerresidens, tegnet af den hollandske arkitekt A. P. Smits, og anlagde en stor æbleplantage og en smuk have tegnet af C. Th. Sørensen.

Under 2. verdenskrig flyttede parret tilbage til Danmark og sommerresidensen blev i 1945 ombygget til helårsbolig og fungerede som ægteparrets hjem i mange år. Da Gustav og Helene Lind kom op i årene ville de sikre, at de mange tønder land i fremtiden skulle tilgængeliggøres for folket.

Derfor oprettede de i 1972 Trapholtfonden og forærede Kolding Kommune de mange tønder land. Til gengæld forpligtede kommunen sig til at oprette et kunstmuseum på Trapholt. Den 2. juni 1988 kunne man åbne de smukke museumsbygninger tegnet af arkitekterne Boje Lundgaard og Bente Aude.

Grundstenen i samlingen var oprindeligt Kolding Kunstforenings værker. I dag råder Trapholt over en samling på ikke mindre end 7000 værker. Derfor har museets status af at være et statsanerkendt museum, som modtager statstilskud til at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle museets samlinger.

Den oprindelige villa før ombygningen

Villaen efter ombygningen som i dag huser Trapholts administration