Kultur i arbejde

Kultur i arbejde

Kolding Kommune har i løbet af to år (2018-2020) gennemført projektet ”kultur i arbejde” hvor biblioteket, musikskolen og Trapholt har udformet et tilbud til 140 borgere med stress relaterede sygemeldinger fordelt over 12 hold. Trapholts bidrag ”Nærværende kunstoplevelse” har afsæt i museets samling, forskning, praksis med at kuratere med publikum samt pilotprojekter med stressramte eller sårbare borgere i henholdsvis 2013-14 og 2017. I Nærværende kunstoplevelse lærer deltagerne at forbinde kunst og mentale/kreative øvelser med henblik på at etablere en personlig praksis, som både kan bruges på kunstmuseet og overføres til hverdagen.

.

Nærværende kunstoplevelse

”Nærværende kunstoplevelse” har til formål at hjælpe borgere til at bruge kunst til at skabe fokus, selvfølelse og dialog med sig selv og andre, med henblik på at øge sit velbefindende. Deltagerne gennemgår forskellige øvelser, der alle har til formål, at skabe bevidsthed omkring nærvær og fokusering. Dette sker gennem en række interventioner, som hver især styrker deltagernes opmærksomhed overfor hvad og hvordan kunstens visuelle stimulans virker for dem. Kunst udmærker sig til forskel fra andre visuelle stimulanser ved sjældent at have et konkret og entydigt budskab. Kunsten er derfor særligt velegnet til denne slags mental træning, da det komplekst æstetiske mulighedsrum giver mulighed for erfaringer, med afsæt i den enkelte uden at der ligger et korrekt svar bagved, og alle erfarer forskelligt. Kunstværker med stærkt sanselige udtryk såvel figurative som nonfigurative er særligt velegnede til denne slags forløb.

Med forløbet er Trapholts mål at bidrage til at deltagerne:

  • etablerer en praksis der øger evnen til nærvær
  • får højnet deres livskvalitet gennem praksis
  • opnår fortrolighed med hvordan kunst/kunstmuseer kan hjælpe med deres praksis
  • opnår sprog til at dele egne oplevelser med andre