Kultur i arbejde

Kultur i arbejde

Trapholt har siden 2013 arbejdet sammen med Kolding Kommune, sosu-skoler og private virksomheder med henblik på at udvikle metoder for at benytte kunstens potentiale til at øge borgeres trivsel og mentale sundhed.

I 2018-20 gennemførte Trapholt et tværfagligt samarbejde Kultur i arbejde mellem Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning, Senior- og Social-forvaltning og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tanken med Kultur i arbejde i Kolding er at sætte fokus på en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden til sygemeldte borgere med belastningsreaktioner som stress, angst og let til moderat depression via elementer fra kulturens verden.
I løbet af projektperioden gennemførte Trapholt, Kolding Bibliotek og Kultur- skolen 11 hold med i alt 107 borgere.

Kultur i arbejde har siden været et løbende tilbud til sygemeldte borgere. Trapholts bidrag i projektet er ‘nærværende kunstoplevelse’.

Nærværende kunstoplevelse

‘Nærværende kunstoplevelse’ har til formål at hjælpe borgere til at bruge kunst til at skabe fokus, selvfølelse og dialog med sig selv og andre, med henblik på at øge sit velbefindende. Deltagerne gennemgår forskellige øvelser, der alle har til formål, at skabe bevidsthed omkring nærvær og fokusering. Dette sker gennem en række interventioner, som hver især styrker deltagernes opmærksomhed overfor hvad og hvordan kunstens visuelle stimulans virker for dem. Kunst udmærker sig til forskel fra andre visuelle stimulanser ved sjældent at have et konkret og entydigt budskab. Kunsten er derfor særligt velegnet til denne slags mental træning, da det komplekst æstetiske mulighedsrum giver mulighed for erfaringer, med afsæt i den enkelte uden at der ligger et korrekt svar bagved, og alle erfarer forskelligt. Kunstværker med stærkt sanselige udtryk såvel figurative som nonfigurative er særligt velegnede til denne slags forløb.

Med forløbet er Trapholts mål at bidrage til at deltagerne:

  • etablerer en praksis der øger evnen til nærvær
  • får højnet deres livskvalitet gennem praksis
  • opnår fortrolighed med hvordan kunst/kunstmuseer kan hjælpe med deres praksis
  • opnår sprog til at dele egne oplevelser med andre

Forskning

Der er udarbejdet en følgeforskningsrapport om betydningen og effekten af en kultur- æstetisk indsats for sygemeldte borgere i Kultur i arbejde. Læs rapporten her