Grøn omstilling

Det er Trapholts vision at blive CO2-neutral. Den grønne omstilling skal organisk udvikle sig inden for alle museets forretningsområder såsom udstillinger, samlingsvaretagelse, drift, bygninger, butik og administration.

Da Trapholt besluttede at arbejde strategisk og målrettet med grøn omstilling, blev det vedtaget at der skulle foretages komplette CO2-beregninger (scope 1,2 og 3) på museets årlige store særudstilling, samt for Trapholt som helhed.

Det første regnskab i begge kategorier ligger nu klar med en komplet CO2-beregning af udstillingen CONNECT ME samt for hele Trapholt forbrug i 2022. Disse regnskaber fungerer fremadrettet som Trapholts baseline, og kommer derfor til at danne sammenligningsgrundlag for alle fremtidige beregninger.  Trapholt benytter erhvervsstyrelsens CO2-beregner Klimakompasset i dette arbejde.

Trapholt fik mulighed for at arbejdet målrettet med den grønne omstilling takket være en økonomisk bevilling fra Augustinus Fonden til finansiering af projektleder til processen. 1. marts 2022 ansatte Trapholt derfor arkitekt Lene Normann Jensen som projektleder på Grøn omstilling.

Trapholt har tilsluttet sig ODMs ’Charter for grøn omstilling af danske museer’

 

For mere information kontakt venligst projektleder på Grøn omstilling Lene Normann Jensen eller kommunikationschef Bettina Aude Parastar.