CONNECT ME

Menneske x Natur x Teknologi – Hvordan forbindes jeg til verden?

Udstillingen CONNECT ME fokuserer på vores relationer til og med verden. I en tid med klimakrise, voksende ulighed, utryghed og ensomhed er der behov for nye måder at forbindes på. Gennem udstillingens værker udforskes, hvordan relationer er med til  at definere, hvem vi er: Er jeg natur? Er jeg relationer? Er jeg teknologi?

Gennem stort set hele historien og på tværs af kulturer har mennesket betragtet sig selv som noget særligt: som hævet over dyrene, naturen og alle materielle ting. CONNECT ME tager udgangspunkt i forudsætningen om, at alting er forbundet, og at alting påvirkes af hinanden.

I kølvandet på år med isolation og usikkerhed er vores forbindelse til naturen, teknologien og hinanden forandret. CONNECT ME inviterer os til at stoppe op og mærke vores personlige relationer til verden. Hvad er en relation? Hvordan opstår en relation mellem et menneske og en ’ting’? Og hvad vil det sige at føle sig forbundet?

Udstillingen spreder sig over 1200 kvm fordelt på fire sale i museet og præsenterer danske og internationale samtidskunstnere bl.a. Eija-Liisa Ahtila (FI), Memo Akten (TR), Olafur Eliasson (IS/DK), Cecilie Waagner Falkenstrøm (DK) og Lisa Park (KR).

CONNECT ME er en del af udstillingsrækken på Trapholt med afsæt i identitetsdannelse og det personlige verdensbillede. Første udstilling var EAT ME i 2017, efterfulgt af SENSE ME i 2019.

Udstillingen er støttet af: 15. Juni Fonden, A.P Møller Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Region Syddanmark og Sydbank Fonden.

 

Foto © LISA PARK STUDIO