Trapholts årsberetning 2023: Strategisk fokus på grøn omstilling samt trivselsfremme

Som et af landets første museer har kunst- og designmuseet Trapholt lavet en omfattende kortlægning af museets samlede CO2-aftryk per år. Denne er netop offentliggjort i Trapholts årsberetning 2023. Samtidig har museet nu i over 10 år arbejdet med kunst og trivsel; en dagsorden, der i dag præger hele kulturbranchen. 2023 bød bl.a. på adskillige initiativer for demensramte, psykisk sårbare samt unge i mistrivsel. Og der er allerede flere projekter søsat for 2024.

 

Kunst- og designmuseet Trapholt i Kolding har som et af landets første museer gennemført en komplet CO2-beregning af museet som helhed samt af en særudstilling.

Beregningen, der netop er offentliggjort i Trapholts årsberetning 2023, skal danne sammenligningsgrundlag fremadrettet, når museet skal træffe beslutninger om udstillinger, indkøb samt teknisk drift og vedligeholdelse på museet.

– Det er Trapholts strategi, at den grønne omstilling organisk skal udvikle sig i alle museets forretningsområder såsom udstillinger, samlingsvaretagelse, drift, bygninger, butik og administration. Målet er at blive CO2-neutral. Derfor har vi lavet en omfattende analyse helt ned på værkniveau og med kortlægning af både direkte, indirekte og afledte udledninger, for
at have det bedst mulige grundlag at træffe strategiske beslutninger på, forklarer Trapholts direktør, Karen Grøn.

Høje besøgstal medfører drøm om udvidelse
Med 101.302 gæster i 2023 ligger Trapholt stabilt på omkring 100.000 gæster og har gjort det i flere år. Derfor har museet med støtte fra Kolding Kommune iværksat en proces med at udforme et skitseprojekt til udbygning af museets formidlingsfaciliteter og gæstemodtagelse.

– Vi er fortsat i dialog med fonde og politikere omkring planerne. Projektet ventes afklaret i 2024, og vi håber selvfølgelig det ender ud i, at vi får mulighed for at udvide museet – og dermed kunne byde endnu flere gæster inden for til kunst- og designoplevelser i fremtiden, fortæller museumsdirektøren.

Fortsat fokus på at øge trivsel via kunst
Trapholt har siden 2013 arbejdet med kunst og trivsel – og museet har udformet videnskabeligt dokumenterede metoder til fremme af trivsel. I 2023 har Trapholt sat øget fokus på borgernes oplevelse af relevans, sanselighed og engagement.

– Trivsel er i dagens Danmark et vigtigt emne på den politiske dagsorden og i kulturministerens opmærksomhed. Derfor er vi også ekstra stolte af vores forskningsprojekter og initiativer omhandlende kunst og trivsel – som vi skræddersyr til bl.a. demensramte, psykisk sårbare, unge i mistrivsel samt børn og skoleklasser. Dette vil forsat være et stærkt fokus i de kommende år; bl.a. gennem et nyt projekt omhandlende unges mentale helbred og kunst, som er opstartet her i 2024 i samarbejde med kunstmuseer på tværs af landet, udtaler Karen Grøn.


Trapholts 2023 i tal – fra årsberetningen

 • 101.302 besøgende – et tal, der har ligget stabilt omkring 100.000 de seneste år
 • Høj genbesøgsprocent – 22% af gæsterne var gengangere
 • Tæt på 4.000 medlemmer af Klub Trapholt – en fordobling på tre år
 • Anbefalingsvilligheden fra Trapholts gæster (Net Promotor Score) ligger på 73 (ud af 100). Danske museer ligger gennemsnitligt på 62.


Trapholts initiativer vedrørende grøn omstilling i 2023

 • Foretaget komplet analyse af CO2-aftryk som sammenligningsgrundlag for kommende år
 • Kortlagt hhv. vores direkte, indirekte og afledte CO2-aftryk for at kunne identificere, hvor vi kan sætte ind fremadrettet
 • Ansat en dedikeret projektleder til at drive museets grønne omstilling
 • Strategisk sat øget fokus på ressourceforbrug hele vejen rundt i organisationen, lige fra indkøb af kuglepenne og print af tryksager til endnu bedre affaldssortering og genbrug af udstillingsmateriale
 • Fået nyt materialedepot og nyt inventarregister, som giver detaljerigt overblik og dermed endnu bedre mulighed for at genbruge podier og øvrigt materiale fra udstillinger
 • Fået ny affaldssortering
 • Tilsluttet sig ’Charter for grøn omstilling af danske museer’, som blev lanceret af Museernes Grønne Akademi på Årsmødet 2023 – og forpligter museer til en række initiativer inden for grøn omstilling.

Trapholts årsberetning 2023 kan ses her.

 

Om Trapholt
Trapholt er museum for moderne kunst, kunsthåndværk og design med enestående arkitektur og naturskøn placering ned til Kolding fjord. Trapholt er et nationalt kulturelt fyrtårn i designbyen Kolding, som er medlem af UNESCO’s Creative Cities Network.

Museet viser nye veje både nationalt og internationalt gennem sanselige udstillinger, inddragende projekter og forskning, der udvider rammerne for, hvad et kunstmuseum er og kan.

Trapholt byder hvert år på skiftende udstillinger og ejer blandt andet Danmarks største stolesamling på mere end 500 stole fra det 20. århundrede. Som gæst har man også adgang til Arne Jacobsens unikke sommerhus Kubeflex, der er en totaloplevelse for design- og arkitektur- interesserede.

I Café Gustav Lind kan man nyde udsigten over Kolding Fjord, og i Trapholt Designbutik præsenteres et bredt udvalg af interiørdesign fra danske og internationale brands.

Der er gratis parkering lige ved døren for biler og busser. Trapholt er handicapvenligt indrettet.