Arkitektur og adfærd for udskolingen

Vi omgiver os med arkitektur hver eneste dag – ofte uden at lægge mærke til det. Det kan skyldes, at vores omgivelser er blevet så tilvante, at vi ikke længere sanser dem. Workshoppen lægger vægt på at give eleverne en forståelse og et sprog for, hvordan arkitekturen påvirker os i relation til vores adfærd og vores oplevelse af verden. Arkitektur kan få os til at opføre os anderledes ved hjælp af ruminddeling, skala og form.

Eleverne kommer rundt i museets arkitektoniske rum, som de sanser og undersøger i relation til deres egen adfærd. Hernæst skal de selv agere arkitekter, hvor de skal interviewe en fiktiv familie og designe huse, som tilgodeser familiernes adfærdsmæssige behov.

Workshoppen arbejder hen mod følgende mål

Dansk

Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling
Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt
Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetiske sprog
Eleven kan argumentere og informere
Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Håndværk og design

Eleven kan arbejde selvstændigt med produktets æstetiske udtryk og hensigt
Eleven kan udvikle ideer med inspiration i hverdagsliv
Eleven kan fremstille produkt efter ideer med inspiration fra hverdagsliv
Eleven kan udvikle ide med innovativ og entreprenant tilgang

Matematik

Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
Eleven kan gennemføre modellerings processer

Trapholt

Eleven får viden om arkitektur
Eleven får nyt perspektiv på omverdenen
Eleven arbejder med kreativ tankegang
Elevens nysgerrighed pirres

Book undervisning

Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail til Karen Bech kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

 

Praktisk info

Tre timers workshop
Gratis for skoler i Kolding Kommune
1200,- for skoler fra andre kommuner

Tirsdag til fredag 8-16
7.-10. klasse
Max. 28 elever pr. workshop

Find en PDF version af siden her