Antibodies

På radikal vis har de brasilianske brødre Humberto (f. 1953) og Fernando (f. 1961) Campana udfordret feltet mellem kunst og design gennem de sidste 25 år.

Udgangspunktet for Campana-brødrenes arbejde er først og fremmest materialet. Det er materialet, der sætter deres kreative proces i gang. De eksperimenterer og kobler materialer, hober materialer op og sætter elementer sammen fra vidt forskellige kulturer og traditioner. Designprocessen er en legende undersøgelse – ikke noget med traditionelle metoder med opmålinger og skitser. Derimod laves der prototyper på stedet, hvor materialerne sættes i spil med hinanden. Materialet bestemmer formen og funktionen. Ofte inddrages brasiliansk kultur og håndværkstraditioner.

Campana-brødrenes arbejde handler om det komplekse sammenstød mellem det moderne Brasilien og oprindelige elementer af den indianske kultur i landet og urskoven. Deres kraftige og fyldige visuelle sprog er fast forankret i deres hjemland. De henter inspiration i alt fra brusende floder til det overbefolkede multikulturelle kaos i byerne, i kontrasterne mellem storbyens rige befolkning og slumboernes favelaer, i de frodige regnskovsområder og de asfalterede urbane jungler, samt
i den modernistiske drøm om en formel klarhed og middelklassens overdekorerede kitsch-objekter.

Brødrene bor og arbejder i Sao Paulo – midt i modsætningernes vitale larm. Mens Humberto skabte sine første værker som selvlært kunsthåndværker og kunstner, opstod makkerskabet først da Fernando havde uddannet sig til arkitekt.

“Antibodies” er den til dato største udstilling af Campana-brødrenes arbejde fra starten frem til i dag. Udstillingen består af over 100 værker udlånt af Estudio Campana og private samlere, samt film som perspektiverer brødrenes arbejde

 

I Trapholts kvadratsal mellem udstillingens to afdelinger er der et udstillingsafsnit om danske designere, hvis arbejder umiddelbart ligner Campanas. Findes der “antibodies” i dansk design?

Antibodies