At være en del af et fællesskabt projekt

Har du tænkt over, hvad det giver dig at være en del af Trapholts fællesskabte projekter? Er der særlige oplevelser, du tager med dig? Gode eller knapt så gode?

Disse spørgsmål søger Trapholt svar på blandt andet gennem forskning og andre undersøgelser. Det helt nye Tæt på Træer katalog, der udkommer den 8. juni, forsøger at belyse netop disse spørgsmål. Og med forskere fra Aarhus Universitet har der i flere år været fokus på at forstå og blive klogere på de oplevelser, der skabes under eksempelvis Tæt på Træer, Grænseløse Sting og de igangværende projekt Dataspejlet.

Kom til en aften i selskab med museumsdirektør Karen Grøn, forskere fra Aarhus Universitet Birgit Eriksson og Tina Louise Hove Sørensen, samt kunstner på projektet Tæt på Træer Tina Ratzer.

 

Oplæg om undersøgelser bag projekterne

Mød Karen Grøn og de to forskere fra Aarhus Universitet, der har været tilknyttet Grænseløse Sting og det igangværende Dataspejlet. Hør om forskningen bag vores fællesskabte projekter og hvilke fokus og resultater, der indtil videre er kommet ud af vores undersøgelser. Skaber Trapholts fællesskabte projekter faktisk et fællesskab, som vi håber på? Hvad kan vi blive bedre til i de fremtidige projekter, og hvad skal vi fortsætte med?

 

Release af Tæt på Træer katalog – mød Tina Ratzer

Mød også Tina Ratzer, kunstneren bag projektet Tæt på Træer. Få en snak med Tina om, hvad det har betydet for hende at være med. Hun vil også være til stede og signere kataloget tilknyttet Tæt på Træer.

Program

  • Oplæg om Tæt på Træer ved museumsdirektør Karen Grøn
  • Hør om forskningen bag Grænseløse Sting og Dataspejlet af forskerne Birgit Eriksson (professor) og Tina Louise Hove Sørensen (postdoc)
  • Mød Tina Ratzer og få dit nye Tæt på Træer katalog signeret

 

Tid og sted 

Onsdag den 8. juni kl. 18-19

Trapholt, Richard Mortensen salen

 

Husk! Tidligere samme dag afholdes afleveringsworkshop for det igangværende projekt Dataspejlet. Læs mere her.

 

Mere om oplægsholderne

Birgit Eriksson, Professor ved Institut for Kommunikation og Kultur – Æstetik & Kultur

Tina Louise Hove Sørensen, Postdoc ved Institut for Kommunikation og Kultur – afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi