Grænseløse Sting

Grænseløse Sting – et kunstværk vi skaber i fællesskab

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Trapholt inviterer i den forbindelse borgere til i fællesskab at diskutere grænser og genforeningens betydning i dag i et stort kunstnerisk projekt.

Grænseløse Sting er udviklet i samarbejde med tekstildesigner Iben Høj med afsæt i broderitraditionen. Iben Høj udstiller nationalt og internationalt, og har blandt andet repræsenteret Danmark ved Milano Designweek 2018.

Genforeningen i 1920 bragte en bølge af national stolthed demonstreret gennem visuelle symboler i landsdelen. Gennem broderier bidrog datidens kvinder til at vise hjemmets tilhørsforhold og stolthed med håndarbejdet som værktøj. Nationale symboler som Rigsvåben og Dannebrog samt danske slotte, Koldinghus, Dybbøl Mølle prydede mange af datidens broderimotiver.

Broderi har fået en renæssance og med projektet Grænseløse Sting føres broderiet ind i 2020 med en ny vinkel.  Gennem workshops og møder inviteres borgere til at reflektere over genforeningen, men også hvilke grænser vi oplever i vores liv i dag. Bidragene bliver broderier med fortolkninger af grænser. Der lægges op til en meget åben fortolkning af grænser, både som symbol, på et overordnet plan og på det mere personlige plan.

Iben Høj har en mission om at skabe et værk med et levende og forskelligartet udtryk, der kommer til at repræsentere de folk der var og alle dem, der er med til at bidage til værket.

Kulminationen bliver et spektakulært værk, skabt af de mange deltageres individuelle bidrag med fokus på både broderiets historie, grænselandets historie, traditioner og ikke mindst de individuelle deltageres historie, der kommer til udtryk gennem broderiet. Værket udstilles i Rotunden på Trapholt fra medio maj og kommer til at indgå i Trapholts samling.

 

Vil du deltage i Grænseløse Sting?

Der bliver gennem de første måneder i 2020 afholdt en række workshops på Trapholt og ude ved samarbejdspartnere på tværs af regionen og grænsen.

Projektet skydes i gang med to opstartsworkshops på Trapholt: Onsdag d. 8 januar (kl. 18-21) + lørdag d. 11 januar (kl. 11-14) hvor bl.a. kunstner Iben Høj fortæller om rammerne for projektet og der udleveres materiale.

Herudover afholdes der broderiaftener (onsdage) på Trapholt med oplæg i relation til genforeningsjubilæet, grænser og broderi (datoer følger). Der vil tillige afholdes ti broderiaftener hos partnere i projektet (foreninger, skoler mm.)

I løbet af foråret 2020 samler Iben Høj alle bidragene i et stort værk Grænseløse Sting. Og alle deltagere inviteres til fernisering medio maj på Trapholt og værket bliver udstillet frem til ultimo oktober 2020.

 

 

Projektet er støttet af Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020, Kolding Kommunes Genforeningspulje og Statens Kunstfond