Grænseløse Sting – et kunstværk vi skaber i fællesskab

Projektbeskrivelse

I 2020 var det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Trapholt inviterede i den forbindelse borgere til i fællesskab at diskutere grænser og genforeningens betydning i dag i et stort kunstnerisk broderiprojekt.

Grænseløse Sting er udviklet i samarbejde med tekstildesigner Iben Høj med afsæt i broderitraditionen. Iben Høj udstiller nationalt og internationalt, og har blandt andet repræsenteret Danmark ved Milano Designweek 2018.

Projektet

Genforeningen i 1920 bragte en bølge af national stolthed demonstreret gennem visuelle symboler i landsdelen. Gennem broderier bidrog datidens kvinder til at vise hjemmets tilhørsforhold og stolthed med håndarbejdet som værktøj. Nationale symboler som Rigsvåben og Dannebrog samt danske slotte, Koldinghus, Dybbøl Mølle prydede mange af datidens broderimotiver.

Broderi har fået en renæssance og med projektet Grænseløse Sting blev broderiet føret ind i 2020 med en ny vinkel.  Gennem workshops og møder inviterede Trapholt borgere til at reflektere over genforeningen, men også hvilke grænser vi oplever i vores liv i dag. Bidragene blev broderier med fortolkninger af grænser. Der blev lagt op til en meget åben fortolkning af grænser, både som symbol, på et overordnet plan og på det mere personlige plan.

Iben Høj havde en mission om at skabe et værk med et levende og forskelligartet udtryk, der kom til at repræsentere de folk der var og alle dem, der er med til at bidage til værket.

Kulminationen blev et spektakulært værk, skabt af de mange deltageres individuelle bidrag med fokus på både broderiets historie, grænselandets historie, traditioner og ikke mindst de individuelle deltageres historie, der kom til udtryk gennem broderiet. Værket indgår i Trapholts samling.

Virtuelt besøg ved Iben Høj

Onsdag d. 27. maj 2020 kl 17.00 var der mulighed for at deltage i en virtuel talk med Iben Høj.

Deltagerne fik et spændende og enestående sneak peek ind i skabelsen af fællesværket Grænseløse Sting, da museumsdirektør Karen Grøn besøgte tekstildesigner Iben Høj i hendes værksted. De hørte om hvor langt Iben var i processen og fik et smugkig på de første dele af det samlede værk.

Facebook

Grænseløse Sting blev et fællesværk og er nu historien om mange mennesker, der sammen skabte et værk inspireret af hver enkelt persons fortolkning af ’grænser’. Følg Facebook-gruppen ’Grænseløse Sting – Et kunstværk vi skaber i fællesskab’.

Broderiaftener på Trapholt

Der blev afholdt seks broderiaftener, hvor alle kunne deltage – broderibegyndere som eksperter. Hver broderiaften bød på en kort introduktion og et oplæg ved en spændende oplægsholder, der fortalte om genforeningen, broderi, håndarbejde og grænser på flere plan. Herudover blev der naturligvis hygget og broderet.

22.01.2020: Oplæg ved Simon Faber, projektleder for Genforeningen 2020 om Hele Danmarks Genforening – med både nationalt og internationalt perspektiv.

29.01.2020: Oplæg ved Rene Rasmussen, Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland om Genforeningen 1920 og hvad der førte hertil.

05.02.2020: Oplæg ved Rasmus Thorup, projektleder ved Museum Vestsjælland om Det særligt danske? – Kultur og identitet i grænselandet.

19.02.2020: Oplæg ved brodøse Tine Wessel om Mindful Broderi – broderiets gavnlige virkning på vores trivsel og helbred.

26.02.2020: Oplæg ved kulturforsker Kirsten Rykind-Eriksen, Kulturforsker om Synåle og kniplepinde som kampmidler, design og tekstil – grænser og national identitet.

04.03.2020: Oplæg ved tekstildesigner Astrid Skibsted om Vikleprøver – et værktøj til at bryde grænser.

Workshops rundt omkring i landet

Trapholt og Iben Høj rykkede også ud af huset til 10 workshops, med partnere over hele Danmark og syd for grænsen. Hver workshop bød på en kort introduktion til projektet og naturligvis en masse tid til brodering og hygge.

Trapholt besøgte Fjelstrup, Glamsbjerg, Billund, Augustenborg, Flensborg, Rødding, Padborg, København, Skals og Ribe

Downloads

Grænseløse Sting broderivejledning
Grænser
Indleveringsblanket


Projektet er støttet af Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020, Kolding Kommunes Genforeningspulje og Statens Kunstfond. Kvadrat sponserer materialer.