Grænseløse Sting

Grænseløse Sting – et kunstværk vi skaber i fællesskab

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Trapholt har i den forbindelse inviteret borgere til i fællesskab at diskutere grænser og genforeningens betydning i dag i et stort kunstnerisk broderiprojekt.

Grænseløse Sting er udviklet i samarbejde med tekstildesigner Iben Høj med afsæt i broderitraditionen. Iben Høj udstiller nationalt og internationalt, og har blandt andet repræsenteret Danmark ved Milano Designweek 2018.

Projektet

Genforeningen i 1920 bragte en bølge af national stolthed demonstreret gennem visuelle symboler i landsdelen. Gennem broderier bidrog datidens kvinder til at vise hjemmets tilhørsforhold og stolthed med håndarbejdet som værktøj. Nationale symboler som Rigsvåben og Dannebrog samt danske slotte, Koldinghus, Dybbøl Mølle prydede mange af datidens broderimotiver.

Broderi har fået en renæssance og med projektet Grænseløse Sting føres broderiet ind i 2020 med en ny vinkel.  Gennem workshops og møder inviteres borgere til at reflektere over genforeningen, men også hvilke grænser vi oplever i vores liv i dag. Bidragene bliver broderier med fortolkninger af grænser. Der lægges op til en meget åben fortolkning af grænser, både som symbol, på et overordnet plan og på det mere personlige plan.

Iben Høj har en mission om at skabe et værk med et levende og forskelligartet udtryk, der kommer til at repræsentere de folk der var og alle dem, der er med til at bidage til værket.

Kulminationen bliver et spektakulært værk, skabt af de mange deltageres individuelle bidrag med fokus på både broderiets historie, grænselandets historie, traditioner og ikke mindst de individuelle deltageres historie, der kommer til udtryk gennem broderiet. Værket udstilles i Rotunden på Trapholt fra medio maj og kommer til at indgå i Trapholts samling.

I løbet af foråret 2020 samler Iben Høj alle bidragene i et stort værk Grænseløse Sting. Og alle deltagere inviteres til fernisering på Trapholt og værket bliver udstillet frem til ultimo oktober 2020.

Fernisering på Grænseløse Sting

Grundet Covid-19 og de forbehold vi alle må tage, er ferniseringen af Grænseløse Sting udsat til lørdag d. 27. juni 2020. Her håber vi, at kunne vise alle der har bidraget, det imponerende værk. Grundet reglerne om maksimalt antal personer i forsamlinger, planlægges en anderledes fernisering, der naturligvis tager alle forbehold omkring tryghed og sikkerhed.

Facebook og Instagram

Grænseløse Sting er et fællesværk og bliver historien om mange mennesker, der sammen skabte et værk inspireret af hver enkelt persons fortolkning af ’grænser’. Følg med i Facebook-gruppen ’Grænseløse Sting – Et kunstværk vi skaber i fællesskab’ og på Trapholts Instagram. Hashtaggene #grænseløsesting og #trapholt er koblet til projektet.

Broderiaftener på Trapholt (afholdt)

Der afholdes seks broderiaftener, hvor alle kan deltage – broderibegyndere som eksperter. Du kan deltage på så mange broderiaftener som du har tid og lyst til.  Hver broderiaften vil byde på en kort introduktion og et oplæg ved en spændende oplægsholder, der vil fortælle om genforeningen, broderi, håndarbejde og grænser på flere plan. Herudover skal der naturligvis hygges og broderes, og der udleveres materialer til broderiet. Det koster ikke noget at deltage og der vil være fri entré til museet til dem der deltager i arrangementet (Tilmelding nødvendig – OBS: begrænset antal pladser).

Ønsker du at komme på venteliste til de udsolgte broderiaftener kan du skrive til etael@trapholt.dk

22.01.2020: UDSOLGT! Oplæg ved Simon Faber, projektleder for Genforeningen 2020 om Hele Danmarks Genforening – med både nationalt og internationalt perspektiv. Tilmeld dig her 

29.01.2020: UDSOLGT! Oplæg ved Rene Rasmussen, Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland om Genforeningen 1920 og hvad der førte hertil. Tilmeld dig her

05.02.2020: UDSOLGT! Oplæg ved Rasmus Thorup, projektleder ved Museum Vestsjælland om Det særligt danske? – Kultur og identitet i grænselandet. Tilmeld dig her

19.02.2020:  UDSOLGT! Oplæg ved brodøse Tine Wessel om Mindful Broderi – broderiets gavnlige virkning på vores trivsel og helbred. Tilmeld dig her

26.02.2020: UDSOLGT! Oplæg ved kulturforsker Kirsten Rykind-Eriksen, Kulturforsker om Synåle og kniplepinde som kampmidler, design og tekstil – grænser og national identitet. Tilmeld dig her

04.03.2020: UDSOLGT! Oplæg ved tekstildesigner Astrid Skibsted om Vikleprøver – et værktøj til at bryde grænser.  Tilmeld dig her

Alle broderiaftener er kl. 18 – 20.30.

Workshops rundt omkring i landet (afholdt)

Trapholt og Iben Høj rykker også ud af huset til 10 workshops, med partnere over hele Danmark og syd for grænsen. Hver workshop vil byde på en kort introduktion til projektet og naturligvis en masse tid til brodering og hygge. Der vil også blive udleveret materialer til broderiet. Det koster ikke noget at deltage – du kan tilmelde dig de forskellige workshops ved at kontakte nedenstående kontaktpersoner (Tilmelding nødvendig – OBS: begrænset antal pladser).

Fjelstrup 23.01.20 kl. 14.00 – 17.30: Rosenvang Center Fjelstrup, Avnøvej 7, 6100 Fjelstrup – Kontaktperson: Margit Rasmussen tlf. 21845177, mail: margit.rasmussen@hotmail.dk

Glamsbjerg 03.02.20 kl 18.00-21.00 – Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg – Kontaktperson: Ellen Jensen, tlf.: 64722885 (hverdage ml. 9-12)

Billund 04.02.20 kl. 18.00 – 21.00: Billund Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7179 Billund – Kontaktperson: Ann Røge tlf. 22631135, mail: ARNI@vejen.dk

Augustenborg 06.02.20 kl. 18.30 – 21.30: OBS: ny adresse: Kunstværket, Louise Augustas Plads 1, 6440 Augustenborg – Kontaktperson: Lone Bollmann, Lones Broderi tlf. 21756617, mail: post@lonesbroderi.dk

Flensborg 08.02.20 kl. 10.00 – 13.00: Aktivitetshuset, Norderstrasse 49, 24939 Flensborg – Kontaktperson: Sarah Keppler tlf. +49 (0)461 150 140, mail: sarah@sdu.de

Rødding 19.02.20 kl. 13.00 – 16.00: Rødding Højskole, Flors Alle 1, 6630 Rødding – Kontaktperson: Inger Storm tlf. 61602507, mail: mail@ingerstorm.dk

Padborg 20.02.20 kl. 9.00 – 12.00: Valdemarshus, Valdemarsgade 11, 6330 Padborg – Kontaktperson: Bente Jessen Pedersen tlf. 73768464, mail: bjp@aabenraa.dk

København 08.03.20 kl. 13.00 – 16.00: Galleri A Petersen, Kløvermarksvej 70, 2300 København S – Kontaktperson: Tine Wessel mail: tinewessel@email.dk

Skals 11.03.20 (tidspunkt følger): Højskolen for design og håndarbejde, Højskolebakken 21 – 8832 Skals – Kontaktperson: Helle Mogensen tlf. 86694064, mail: skals@skals.nu

Ribe 15.03.20 kl. 12.00 – 15.00: BrodeRibe 2020, Broderifestival – Kontaktperson: Lisbet Krogh Nielsen mail: info@broderibe.dk

Aflevering af dit broderi (frist udløbet)

Trapholt er lukket for besøgende, men Grænseløse Sting fortsætter.

Ud over Trapholt er det muligt at aflevere følgende steder:

Kbh: Bidrag kan afleveres ved Tine Wessel, Nitivej 11, 2000 Frederiksberg frem til onsdag 25.03.2020 (Ring på og aflever i postkassen nede i opgangen – gå ikke op)

Rødding Højskole: Bidrag kan afleveres på kontoret i åbningstiden frem til fredag 20.03.2020

Flensborg: Bidrag kan afleveres i AKTIvitetshusets postkasse, Norderstrasse 49, 24939 Flensborg frem til onsdag 25.032020, kl 17.00

Als: Bidrag kan afleveres ved Lones Broderi, Chr. Bachsvej 17, 6440 Augustenborg mandag 16.03 eller onsdag 18.03.2020 (evt. i postkassen)

Alle bidrag bedes afleveret i en kuvert/pose sammen med den udfyldte indleveringsblanket. Angiv tydeligt på kuverten, at det er bidrag til Grænseløse Sting.

Husk: at brodere dine initialer i nederste højre hjørne i samme farve som stoffet (dvs. her må bruges egen tråd)

Downloads

Grænseløse Sting broderivejledning
Grænser
Indleveringsblanket


Projektet er støttet af Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020, Kolding Kommunes Genforeningspulje og Statens Kunstfond. Kvadrat sponserer materialer.

+
Klub Trapholt - for dig der vil støtte museet
Hvis du har lyst og mulighed for at støtte Trapholt, kan du blive medlem af klub Trapholt
Klub Trapholt