Ikke til salg

Hvorfor vælger en kunstner selv at beholde et værk? Spørgsmålet er enkelt og bevæggrundene  mangfoldige. De  afslører motiver bag det at skabe kunst, som ligger ud over det økonomiske forhold at tjene penge. Kan man ved at zoome ind på disse bevæggrunde nærme sig en større forståelse af hvad der driver kunstnere i deres virke?

Der viser sig tre bevæggrunde  til  at en kunstner vælger at beholde et bestemt værk for sig selv.Der er knyttet væsentlige faglige eller personligeerindringertil værket.
Værket repræsenterer etvendepunktenten i form af forløsning af en faglig ambition eller et helt nyt banebrydende kunstnerisk greb. At kunstneren ikke føler sig færdig  med værket, som bærer merepotentialei sig i form af inspiration til flere nye værker.

Man kan opsummere disse bevæggrunde til at mange i deres kunstneriske arbejde  investerer sig selv  i deres værker, hvor de på det faglige/formelle plan hele tiden søger imod et nyt optimalt udtryk, samt at værker ofte står på skuldrene af kunstnerens tidligere produktioner. Det værk man som kunstner vælger at beholde selv, overskrider normen for en eller flere af de tre  bevæggrunde  i markant grad.

Udstillingen er baseret på interviews med 20 af Danmarks mest interessante kunstnere.

Som tilsammen repræsenterer et bredt køns- og aldersmæssigt udsnit af nulevende danske kunstnere. Undervejs har Trapholt stillet spørgsmål om det konkrete kunstværk samt hvorledes man som kunstner  får inspiration, gennemgår sin proces og under normale omstændigheder separerer sig fra den kunst man skaber. Alle tekster i udstillingen er bygget op efter denne skabelon.
Trapholt har undervejs arbejdet sammen med ph.d.-stipendiat og kunstner Patricia Townsend (Slade School of Fine Art, University College London) som forsker i forholdet mellem kunstner og værk i henholdsvis inspirationsøjeblikket, produktionsprocessen og adskillelsesøjeblikket. I udstillingspublikationen præsenteres Patricia Townsends forskning og Trapholts analyser  på tværs af de 20 kunstnerne, således at man her kan få et indblik i de overordnede konklusioner omkring formål, inspiration, proces og adskillelse. I kataloget vises herudover et repræsentativt værk fra hver af de medvirkende kunstnere og/eller et værk fra Trapholts samling.
En stor tak til kunstnerne som generøst har deltaget i de intense inteviews og udlånt dette særlige værk, som de normalt beholder helt privat.

Udstilling og publikation er generøst og venligst støttet af: A.P. Møller Fonden. Augustinus Fonden. Beckett-Fonden.

Ikke til salg