Knud Odde

Knud Odde er en ener i den danske kunstverden, hvis stærke værker berører de fleste med sit symbolsprog og ekspressive form.
Knud Odde er fyldt med punk. Ikke kun som bassist i Sods og Sort Sol, men også som maler. Der er en dirrende nerve i Knud Oddes værker. Som en basstreng der ikke nødvendigvis skal slås perfekt an for at have stor effekt, sitrer Oddes ikke-perfekte streg.

Udstillingen er opdelt i tre afsnit, Dialog med avantgardenOrientalsk fascination og Lag på lag. Odde har også været i dialog med Trapholts samling, og udstillingen sammenstiller værker af Preben Hornung, Richard Mortensen, Thorvald Bindesbøll, Sys Thomsen, Erik Nyholm og Bo Kristiansen. Museumsdirektør Karen Grøn siger: “Udstillingen giver et indblik i Knud Oddes indre rejser. På baggrund af en bog der fascinerer, et betagende stykke musik, eller en spændende fortælling, skaber Odde levende forestillinger for sit indre blik. Han formår at skabe et vedkommende værk ud fra de tanker og indre billeder, der dannes i den imaginære dialog”.

Mange af Oddes værker tematiserer kendte personer fra avantgarden for eksempel Patti Smith, Joseph Beuys eller Per Højholt. Udstillingen på Trapholt sætter fokus på Knud Oddes malerstil, hvor litterære, musikalske og kunsthistoriske referencer spiller sammen i et særegent og unikt billedsprog. Udstillingen sammenstiller Knud Oddes værk med værker fra Trapholts samling, som har greb, metoder eller inspiration, som har haft betydning for Knud Oddes produktion.
Karen Grøn uddyber: “Odde er nærmest en form for nutidens Toulouse-Lautrec både i stil og motiv. Som hos Toulouse-Lautrec skildrer hans værker det dybeste kunstneriske indre hos hans avantgardistiske figurgalleri gennem et malerisk greb, som minder om litografiets opbygning af flader trukket op af den dirrende konturstreg. Oddes exceptionelle persongalleri er ladet med spændinger i både form og udtryk”.

Igennem årene har Odde uden problemer vekslet frem og tilbage mellem olie- og akrylmaling på lærred og grafiske tryk. Han er en kunstner der ikke lader sig begrænse, men sagtens kan få kunstnerisk afløb efter det forhåndenværende søms princip. Alt kan afprøves, og han kan benytte medier af forskellig beskaffenhed som japanpapir eller indpakningspapir, og i varierende i størrelse fra en lille lap papir til et mægtigt stykke på 8 m².

Titlen Sonic Meditations, eller på dansk soniske meditationer, har et indbygget modsætningsforhold i den lydmæssige ro – overfor den meditative, bragende stilhed. Kontrasten genfinder man i Oddes billeder, der udtrykker spændinger mellem motiv og fortælling – mellem flade og konturstreg. Ingen går uberørt fra et møde med Oddes skildringer af mennesket.

Knud Odde