Malene Landgreen

Mærk, hvordan det føles at træde ind i et maleri, når Trapholt til januar åbner en soloudstilling med den danske maler Malene Landgreen

Malene Landgreen (f. 1962) udforsker maleriets fysiske grænser i sit arbejde, hvor farve, lys og rum omslutter os, der gennem en gennemgribende aktivering af gulv, loft og vægge vil kunne opleve at indtræde i et maleri. Udstillingen bliver en totalinstallation på 280 m2, hvor samspillet mellem egen sanselig krop og salenes maleriske fysiologi opleves. Frem for at lade os betragte farven på afstand skaber Malene Landgreen en unik mulighed for at træde ind i et maleri og erfare på egen krop, hvordan rum og farve påvirker os.

Foto: David Barnwell

Udstillingen er en del af en serien Maleriske Sansninger, der vil bestå af fire udstillinger af Erik A. Frandsen, Malene Landgreen, Maria Torp og Jesper Christiansen, som undersøger maleriets potentiale for at give nærværende kunstoplevelser. Baggrunden for udstillingsrækken er en post-corona tid præget af virtuelle fællesskaber, eksistentiel usikkerhed og den moderne dagligdags konstante opmærksomheds forstyrrelser.

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansen og Grosserer L. F. Foghts Fond.

Udstillingsserien er støttet af Det Obelske Familiefond og Beckett-Fonden.