Marco Evaristti

“Min kunst er kommunikation”

Marco Evaristti fyldte i 2013 halvtreds år, og i den anledning viste Trapholt en retrospektiv præsentation af en række af Marco Evaristtis mest markante kunstprojekter. Udstillingen er organiseret i forhold til en række af de overordnede temaer, som igen og igen tages op af Evaristti i hans kunst.
Evaristtis temaer er ofte religionernes stridigheder og menneskelig ulighed. Emner, som vi til dagligt måske fortrænger eller fortier. Han konfronterer os både med samtidens væsentlige spørgsmål, men også med vores egen personlige stillingtagen – eller mangel herpå. Evaristti mener, at en stor del af os bruger livet på at være voyeristiske moralister, som til dagligt fokuserer på for små problemer. At et kunstværk med slørhaler i blendere(Helena & El Pescador) på Trapholt i 2000 kunne medføre en større retssag, ser Evaristti som et nærmest surrealistisk billede på denne voyeristiske moralismes sejr i samfundet.

Evaristti vil i stedet have os til at tage fat i de helt store og verdensomspændende etiske dilemmaer såsom: Hvorfor har der altid været stridigheder mellem de store religioner? Hvorfor er der forskel på værdien ‘liv’? Hvilke løsninger kan vi finde på? Evaristti ønsker at sætte et spejl op foran os og få og til at genoverveje vores stillingtagen i forhold til de emner, han bringer til torvs.

Konflikttemaet omhandler religionernes indbyrdes stridigheder. Evaristti sætter religionerne ind i konfronterende sammenhænge, hvor blod, hår, kys og døden er materialer som på samme tid adskiller og forener.

Evaristti tilbyder med Pink State en utopi, hvor vi alle inviteres ind i et tankesæt, som bygger på respekt for os selv, for andre og for naturen.
Menneskerettighedstemaet er funderet i en undren over, at man i et civiliseret land som USA, som vi i Danmark normalt forbinder os med, udfører systematiserede drab på mordere, der er endt på dødsgangen. Hvilke mekanismer benytter systemet til at legitimere dette med?

Med kropstemaet går Evaristti helt konkret i kødet på kroppen og på vores forhold til spørgsmålet om, hvorvidt kroppen er vores personlige subjekt eller dybest set et objekt, man kan handle med. Måske opfatter vi kynisk os selv og vores nærmeste som subjekter og andre som objekter?
Marco Evaristtis kunst beskæftiger sig med væsentlige og aktuelle emner og med de fortielser, han finder, er udbredt i samfundet. Værkerne er performative og konfronterende og befinder sig indenfor traditionen af den avantgardistiske performancekunst, hvor intentionen er, gennem kunstnerisk praksis, at transformere menneskers liv. Der er således ofte tale om værker, hvor den aktivitet/performance, der knytter sig til værket, er en væsentlig del af værket. Det gælder når Evaristti bestiger Mont Blanc iThe Mount Rouge Project, 2007, når han som jøde blander blod med en muslim iGoodbye Kiss, 2003, når han skaber malerier ud af heroin sammen med narkomaner på Vesterbro iSuper Heroes, 2003, når han besøger fange 000800 på dødsgangen i Texas iFive2Twelve, 2007-2008 etc. etc.
Der vil i udstillingen være kunstværker, som kan virke stødende.

Udstillingen kan ses fra 18. april til 24. november 2013.