Out to sea

Med udstillingen OUT TO SEA stillede Trapholt skarpt på plast i miljøet og hverdagen.

Udstillingen tematiserede:

  • Vores aktuelle miljøudfordringer med plast i havet og mikroplast i vores fødekæde.
  • Plast som materiale i hverdagsprodukter og design.
  • Behovet for nye designstrategier både i
    forhold til plasthåndtering, miljø, hverdagsprodukter og design.

Udstillingens hjerte er en installation af 12 tons forvitret drivgods af plast fisket op ved Hawaii. Men
problemet er ikke kun i Stillehavet. Det gælder også i Danmark, hvor der ikke findes fisk i havene, som ikke har været i kontakt med plast, og hvor strandene flyder med plastaffald.

I udstillingens første afsnit møder man plastelementer, film og fotos, som dokumenterer en lang række af de videnskabelige fakta om plastforurening, som udstillingen formidler.

Udstillingsafsnit to handler om plast som materiale. Her kan man se, hvordan plast optræder i velkendte designikoner såvel som i genstande, som vi forbrugere har i hånden dagligt. Der
sættes her fokus på vores forbrugeradfærd.

Afslutningsvis tematiserer udstillingen nogle af de designudfordringer og løsninger vi står overfor.
Nulskrald, cradle2cradle-principper og overvejelser om up-cycling introduceres, som nogle af de løsninger, der arbejdes med.

Udstillingen lukkede 16. februar 2014.

Udstillingen er udviklet af Museum für Gestaltung Zürich og viderebearbejdet af Trapholt