1,5 MIO. KR. TIL FORSKNING I STOLEDESIGN

Trapholt har modtaget et af de attraktive postdoc-stipendier fra Ny Carlsbergfondet på 1,5 mio. kroner til forskning i stoledesigns betydning for samfundet.

Mere viden om stoledesign som billede på samtiden

Med støtte fra Ny Carlsbergfondet bliver det i de kommende år muligt for Trapholt og Syddansk Universitet, SDU, at etablere et større forskningsprojekt, som undersøger stolen som tidsbillede og samtidskommentar. Stolen er både skulptur og funktion. Den er en designgenstand, som kobler det æstetiske med det funktionelle, og hvad der er teknologisk muligt. Netop derfor er stolen for mange designere den ultimative opgave.

Stipendiet er del af Ny Carlsbergfondets aktuelle, betydelige satsning på forskningsuddannelse inden for det kunstvidenskabelige område.
”Forbindelsen mellem universiteternes forskningsmiljøer og museerne rundt om i landet trænger til at blive styrket, hvilket er baggrunden for fondets forskningsinitiativ. Vi fandt Trapholts ansøgning om stoledesign endog særdeles spændende og relevant, og vi ser frem til resultaterne af dette samarbejde mellem museet og SDU,” siger professor Morten Kyndrup fra fondets direktion.

Samarbejdet mellem Trapholt og SDU har til formål at undersøge designs betydning for vores kultur, og forskningen kommer til at betyde noget for Trapholts samling og formidling af såvel klassiske som eksperimenterende stoledesign.
“Forskning i vor tids designkultur skaber større bevidsthed om, hvordan design præger måden, vi indretter os, og hvordan vi identificerer os med design,” forklarer Karen Grøn, direktør, Trapholt.

Per Krogh Hansen, institutleder, Institut for Design og Kommunikation, SDU; ”Trapholt har en substantiel samling, som kalder på forskning. Vi er glade for at kunne bidrage hertil med vores internationalt anerkendte designkulturforskning”.

Postdoc-projektet vil skabe sparring med andre museer internationalt og dermed udbygge netværkssamarbejdet og vidensdeling.