2017 VAR REKORDÅR FOR TRAPHOLT

2017 var et overordentligt godt år for Trapholt. Med 92.518 gæster havde Trapholt det højeste besøgstal de sidste 20 år, og de besøgende vurderer Trapholt højere end gennemsnittet på landsplan.

Besøgende på Trapholt er meget tilfredse

Trapholt ligger i den nationale brugerundersøgelse over gennemsnittet på landets kunstmuseer på næsten alle målte parametre: Udstillinger, atmosfære, mulighed for at lære noget samt muligheden for at være et rart sted. Formidling via brug af digitale medier, oplevelser for børn og aktiv deltagelse ligger markant højere end resten af landets kunstmuseer, hvilket kan skyldes DIN udstilling, hvor gæster selv kan kuratere udstillinger. DIN udstilling har desuden tiltrukket forskere fra hele verden.

70% af gæsterne markerer, at de i høj grad vil anbefale Trapholt til andre og kan derfor kaldes ambassadører. Klub Trapholt har også en fremgang på 16% i medlemmer og 100% flere følgere på Facebook markerer, at der både er stigende opmærksomhed og loyalitet over for Trapholt.

Karen Grøn, museumsdirektør siger:

– Et flot resultat kommer ikke af sig selv, men er resultatet af museets langsigtede strategi, hvor vi har målrettet alle indsatser på Trapholt, så det samlede team effektivt og kvalificeret har kunnet præstere over det forventelige. Vi er stolte af at kunne levere så flot et resultat til vores by og tilskudsgivere og ikke mindst fonde, som har vist tillid til at Trapholt leverer, når den økonomiske opbakning er der.

Mange kommer fra lokalområdet

Den nationale brugerundersøgelse viser, at 43% af Trapholts gæster kommer fra Region Syddanmark, og 25 % kommer fra hovedstadsområdet og 20% fra Midtjylland. Trapholt har således både et godt greb om lokalområdet, og national attraktionsværdi, der får gæster til at køre mere end en time for at besøge museet.

Udstillinger og samling på højt plan

Udstillingen EAT ME var realiseringen af Trapholts strategi med store banebrydende og forskningsbaserede egenproduktioner. Den medført både stor publikumsinteresse og opmærksomhed i nationale og internationale miljøer. Michael Kviums udstilling Think Bigger medførte stor aktivitet og var en indlysende publikumssucces. Udstillingen Anklaget tog fat i den vigtige problematik omkring ophavsrettigheder. Samlingen udvikler sig med vigtige værker, forskningen publiceres, og Trapholt inviteres til faglige dialoger i både ind- og udland.

Højdepunkterne var mange i 2017, og kan videre læses i ’Årsberetning 2017’.