TRAPHOLT ÅRSBERETNING 2016

I løbet af ti år er det lykkedes Trapholt at øge antallet af besøgende med 58 procent. Tæt på halvdelen af dem kommer langvejs fra, og flere borgere i nærområdet bliver klubmedlemmer.

Trapholt tiltrækker gæster fra hele landet

Trapholt, som er museum for både kunst og design, lykkes med at tiltrække folk fra både nær og fjern. Omkring halvdelen af Trapholts 74.491 besøgende sidste år var ikke fra museets hjemkommune- og region. Museets årsberetning for 2016 dokumenterer en positiv udvikling på flere områder. I Den Nationale Brugerundersøgelse, som Slots- og Kulturstyrelsen står bag, sammenlignes de danske kunstmuseer. Her ses det, at mens omkringhalvdelen af Trapholts gæster (49 procent) i 2016 kom fra andre kommuner og regioner end museets egen, så var gennemsnittet for andre danske kunstmuseer kun ca. en tredjedel (34 procent).

I museets nærområde vokser gruppen af loyale brugere af Trapholt. I løbet af de seneste tre år er antallet af medlemmer af Klub Trapholt steget med 42 procent, og det er hovedsalig borgere fra Kolding og andre kommuner i Region Syddanmark der bliver medlem af klubben.

”Det er utroligt vigtigt for os, at så mange borgere som muligt borgere i alle aldre i Kolding og Region Syddanmark føler, at museet er relevant for dem. Vi forsøger derfor at nå så mange målgrupper som muligt ved at tilbyde forskelligartede udstillinger og arrangementer. Så sent som i pinsen tiltrak to dages marked med design og kunsthåndværk 6.200 mennesker, hvor der både kommer mange fra lokalområdet og langvejs fra,” fortæller Karen Grøn, direktør, Trapholt.

Som attraktion bidrager Trapholt til turistomsætningen i Kolding Kommune og Region Syddanmark. Ud fra ABS-modellen, Attraktionernes Betydning for Samfundet, skaber Trapholt en omsætning i lokalsamfundet på ca. 13 mio. kr., hvilket er en omsætning, der ligger udover Trapholts egen omsætning.