Seeing slowly?

For mange er besøget på et kunstmuseum en social og hyggelig oplevelse, som vi deler med andre. Denne udstilling tilbyder en pause i det sociale og fokuserer i stedet på hvilken personlig følelse og sanseoplevelse, vi kan få i mødet med kunst.

Fokus på den personlige oplevelse

Seeing slowly er titlen på en aktuel bog af den amerikanske kunstdebattør Michael Findlay. Han tager fat i, at museumsgæster i gennemsnit ser 10 sekunder på et kunstværk inklusiv læsning af værkskilt. Findlay vurderer at mange indsamler og fotodokumenterer oplevelser fremfor reelt at sanse og engagere sig i kunsten, hvilket kræver tid og nærvær.

Kunst er for Findlay et unikt område, hvor vi med et åbent og undersøgende sind kan opleve vores følelser og sanser. Det kræver, at vi stopper op, og bliver nærværende og til stede sammen med kunsten i flere minutter. Det tager hjernen et par minutter at koble af. Først derefter kan vi reelt mærke, hvordan kunsten virker på os.

Metoden er at flytte fokus fra kunsthistorisk viden til den personlige oplevelse. Findlay foreslår, at vi bliver kritisk opmærksomme på, hvilke spørgsmål vi kan finde på at stille os selv når vi ser på kunst. Søger vi kunsthistorisk viden og kontekst? Tænker vi over værkets økonomiske værdi? Er vi optagede af, hvad andre tænker? Hvis vi kun ser på kunst på denne måde, går vi i Findlays øjne glip af en grundlæggende mulighed for at opleve kunstens nærmest transcendentale potentiale til at få os i kontakt med vores eget indre.

Metoden

Findlays metode er enkel – men den kræver vores tid og opmærksomhed.

  1. Giv dig selv et øjeblik, hvor du lukker øjnene og tømmer hovedet for hverdagens tanker
  2. Gå ind i udstillingen og mærk hvilket værk, der fanger din opmærksomhed. Gå hen til værket
  3. Giv værket et antal minutter, hvor du vil koncentrere dig om det
  4. Forestil dig i tankerne, at du beskriver hvad du ser helt ind i detaljen til en anden person
  5. Hvilke følelser og tanker vækker værket i dig?
  6. Hver gang hverdagens tankemylder fra hverdagen bryder ind, så fjern tankerne og genopret fokus på værket
  7. Hvis et værk er kedeligt at kigge på – så virker det ikke for dig. Prøv et andet

Udstillingens indhold

Værkerne i udstillingen er alle skabt af danske samtidskunstnere. Derudover er der tuschtegninger som Richard Mortensen skabte som øvelser i øjeblikkets nærvær med ét penselstrøg. Ved hvert værk er der mulighed for at sidde ned og tage sig den tid man ønsker. Der er værktekster til de som ønsker at opleve udstillingen på klassisk vis gennem indsigt i kunstnernes tanker og kontekst.

I et af udstillingsrummene er det muligt at opleve de 600 Richard Mortensens tusch-tegninger fra Trapholts samling projiceret op på vægge og loft. I et andet af udstillingens rum er det muligt at sidde alene én ad gangen sammen med et maleri af Mie Mørkeberg. Respekter venligst ikke at forstyrre når rummet eroptaget

Det er muligt at stifte nærmere bekendtskab med Michael Findlays ved indgangen til udstillingen, hvor Trapholt viser klip fra et interview i Strand Bookstore, New York, september 2017.

Er det en god oplevelse?

Vi er på Trapholt interesserede i at høre om Findlays metode giver en god kunstoplevelse? Del dine kommentarer med Trapholt sidst i udstillingen.