SENIORNOTATER – midt i en covid-tid

Hvordan opleves livet blandt Danmarks seniorer, som i løbet af 2020 har været udsat for en corona-epidemi, der radikalt har påvirket deres dagligdag? Hvordan giver kunstnere epidemien form gennem nye kunstværker?

Trapholt inviterede i efteråret 2020 fem seniorklubber og fem kunstnere til at samarbejde i projektet SENIORNOTATER – midt i en covid-tid. I løbet af efteråret har kunstnerne og seniorerne mødtes og været i intens dialog omkring den sælsomme oplevelse coronatiden er. Dialogerne har foregået i klubberne, på Trapholt og på projektets Facebookside. Undervejs har nogle klubber været på studiebesøg hos kunstnerne, og der har været afholdt et stort fælles studiebesøg hos alle fem kunstnere samt fernisering over Zoom.

Universelle emner som ensomhed og døden har været forstærket af coronaepidemien. Bekymringer for andre fylder imidlertid for mange seniorer mere end egne savn og behov. De udtrykker en stærk livsglæde på trods af risikoens konstante skygge og selvom kulturelle og sociale arrangementer, der normalt sætter hverdagen i relief savnes. Kunstnere og seniorer har diskuteret, hvilken idé vi har om virkeligheden i dag og efter epidemien. Der er blevet fantaseret over, hvilken type frugt, der ville kunne symbolisere corona. Minksagens absurditet udløste sørgmunter lystighed. Stemningerne har både været melankolsk opgivende over den evige gentagelse af aflysninger og forandringer, men også en stærk livsvilje med fællesmåltider, sammenhold og oplevelser i naturen. Det er tydeligt, at det at have et fællesskab i seniorklubben giver en styrke.

Kunstnerne har gennem projektet for første gang skabt kunstværker i direkte dialog med en gruppe, som gennem møder og Facebook har inspireret og påvirket processen. Den store udfordring har været, hvordan man som kunstner tager en konkret dialog omkring en konkret problematik og transformerer det ind til kunstværker, der hæver sig over det konkrete til et universelt niveau, som ikke fastlåser kunstværkerne i den samtid, de er skabt i.

Spørgsmålet ”Hvad plejede jeg at gøre, og hvad gør jeg nu?” var afsættet for dialogerne i projektet. De mange refleksioner fra deltagende seniorer og kunstnere om ændringer i tilværelsen præsenteres på den digitale platform #WeUsedTo, der er udviklet af Studio Olafur Eliasson & Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet, hvor refleksioner over oplevelsen af COVID-19-pandemien kan deles.

De deltagende kunstnere og seniorklubber

Christian Schmidt-Rasmussen

Emily Gernild

Fie Norsker

Maria Torp

Mie Olise Kjærgaard

OK-Klubben i Kolding

OK- Den Gule Villa, Frederiksberg

OK-Klubben Høje-Taastrup

Ålykke seniorklub, Kolding

OK-Odense

Tak for generøs økonomisk og moralsk støtte fra:

Augustinus Fondens corona-pulje – Sammen om kunsten, Beckett Fondens corona-pulje og Slot- og Kulturstyrelsen – Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.