Til undervisning – Dataspejlet

Hvilke data gemmer Google og Facebook om dig og kan det visualiseres?

Når vi færdes på nettet, sætter vi dataspor overalt. Det vi klikker på, det vi googler, og det vi lægger på sociale medier, tegner et billede af vores identitet på nettet. Vi er klar over, at virksomheder bruger vores data i kommercielle sammenhænge, men har vi føling med de data, der ligger derude om os?

Alle kan lave et Dataspejl

Er du nysgerrig på din eget data og på, hvordan dit dataspejl ser ud? Hvilke spor genkender du? Er der måske ord i dine data, du ikke ønsker at fortælle andre? Eller ord du slet ikke genkender?

Eleverne kan undersøge de spor, som de efterlader på Facebook eller Google. Sporene omsættes til personlige cirkler, hvor antal og størrelse på cirklerne bestemmes af algoritmen. Cirklerne defineres ud fra ord der er anvendt hyppigt og i sammenhæng i enten Googlesøgning eller posts på Facebook. De ord der anvendes hyppigt og i sammenhæng samles i cirkler. Disse cirkler kan eleverne visualiser på forskellige vis, og dermed lave et kunstnerisk aftryk af deres digitale spor.

I DATASPEJLETs vejledning findes instruks til download af Google- eller Facebookdata og hvordan filerne  efterfølgende uploades til algoritmen, så kan få tilsendt sit Dataspejl og dermed det billede, der kan arbejdes videre med.

Via DATASPEJLETs algoritme er det muligt at dykke ned i en del af den data, der ligger gemt om os på enten Google eller Facebook. Det digitale dataspor omsættes til et visuelt udtryk, som man kan arbejde videre med, fortolke og give udtryk i form af broderi (som deltagerne i Dataspejlet) eller gennem andre teknikker som fx akvarel, syning, tegning eller hvordan I nu har lyst til at udtrykke det.

Benyt evt. de samme benspænd som deltagerne fik i Dataspejlet:

  • Sy / tegn kun VANDRET og LODRET og følg trådretningen i det vævede stof.
  • Brug kun tre farver samt hvid hvis der er data, man ønsker kunne slettes/ikke har lyst til at fortælle om.
  • Sy / tegn dit 16-cifrede ID-kode i nederste højre hjørne (koden tildeles når man henter sit Dataspejl)

Ikke alle har en Facebook- eller Googlekonto, eller måske har man foretaget sikkerhedsforanstaltninger, så ens data ikke gemmes. Er det tilfældet er det muligt at hente Danmark-modellen – et Dataspejl baseret på mange deltageres samlede data. Benyttes Danmark-modellen er de udvalgte cirkler og ord selvfølgelig ikke personlige. Alligevel kan modellen i fortolkes, idet man så vælger de ord fra hver cirkel der siger én mest.

Del gerne

Del gerne fotos og tanker om jeres og elevernes arbejde og endelige Dataspejl på projektets Facebookside: https://www.facebook.com/groups/dataspejlet – om end I broderer, tegner, maler dem eller finder en anden måde at visualiserer Dataspejlet på.

Oplæg om Data, Craft og Broderi

I løbet af projektperioden i foråret 2022 blev der afholdt virtuelle oplæg af eksperter indenfor Data: Lone Koefoed Hansen og Pernille Tranberg; Broderi: Tine Wessel og Craft: Anne Kirkerterp.

Alle oplæg er tilgængelige og kan benyttes til inspiration eller oplæg til samtaler om de tre emner.