Øjenåbner for udskolingen

I en hverdag med fart på og hvor der stilles mange krav til elevernes evne til at navigere, mangler der måske værktøjer der kan hjælpe eleverne til at fordybe sig, være nysgerrige og forholde sig til sig selv og fællesskabet, til at tage stilling og til at handle.

I dette forløb har vi til formål at bruge elevernes egen fascination og nysgerrighed som afsæt for refleksioner og dialog omkring kunst og dem selv. At få dem til at stoppe op, fordybe sig og reflektere over hvem de er, men i lige så høj grad, hvem andre er. Kunsten har ikke et entydigt svar. Det er derimod et møde, med flertydige svar og en måde at forstå verden på. I forløbene inviterer vi eleverne til, at tage udfordringen i dette møde op, og søge efter svar.

Hvordan kan vi bruge elevernes egne kompetencer, nysgerrighed og refleksioner i arbejdet med kunstens temaer?

Forløbene på Trapholt har til formål at bruge elevernes egen fascination og nysgerrighed som afsæt for refleksioner og dialog omkring kunst og dem selv. At få dem til at stoppe op, fordybe sig og reflektere over, hvem de er, men i lige så høj grad hvem andre er.

Hvis eleverne møder kunstværket med nysgerrighed, med lydhørhed for, hvad det har at fortælle dem om dem selv, så er der mulighed for refleksioner og diskussioner om, hvordan de opfatter sig selv, hvordan andre opfatter sig selv, og hvordan de kan forstå omverdenen.

Kunsten har ikke et entydigt svar. Det er derimod et møde med flertydige svar og en måde at forstå verden på. I forløbene inviterer vi eleverne til at tage udfordringen i dette møde op, og søge efter svar.

Vi ønsker at give eleverne nogle redskaber til at handle og være aktører i det forum, hvor der ikke er defineret noget resultat. At de får mulighed for at afprøve, at nogle gange er regnestykket 2+2=5 eller endda 7!

Trapholt kan danne ”rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”. Folkeskolens formålsparagraf stk. 2.

 

Book undervisning

Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail til Karen Bech kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

Praktisk info

Der kan vælges mellem en eller to timers omvisninger. I begge omvisninger får eleverne redskaber til at stoppe op og se på kunstværker og reflektere. Ved den to timers omvisning kommer eleverne derudover til at kuratere deres egen udstilling over selvvalgt tema. Disse udstillinger kan sendes hjem digitalt, så de kan bruges til videre arbejde på skolerne.

1 time 550,- og 2 timer 850,- for skoler i og uden for Kolding kommune
Mandag – fredag 8-16.

Tirsdag formiddag er gratis for kommunale skoler i Kolding kommune
7.-10. klasse
Max. 28 elever pr. omvisning

Find en PDF version af siden her