CONNECT ME

Trapholts kommende særudstilling CONNECT ME tematiserer samtidens øgede fokus på søgen efter fællesskaber og forbindelser til hinanden og til verden.

Stigende ensomhed og isolation, forstærket af coronakrisens nedlukninger, fordrer fornyet opmærksom på, hvad det vil sige at forbinde sig. Mens vi i Danmark i høj grad har anerkendt betydningen af motion og sund kost som afgørende for vores fysiske velvære, er behovet for fællesskaber og at høre til nye centrale erkendelser omkring den enkeltes trivsel. Men relationer er ikke kun mellemmenneskelige. I disse år er der en ny erkendelse af, at mennesket er i ligebyrdig relation til henholdsvis naturen, som skal tages alvorligt og lyttes til, og den forjættende teknologis muligheder, der udvider menneskets virkefelt. Midt i det hele står individet med opgaven at mærke, hvad det vil sige at være forbundet med sig selv og andre. Udstillingens kunstnere og værker tapper ind i aktuelle samtaler om hvordan vi forbinder os til tre overordnede temaer: MENNESKE, NATUR og TEKNOLOGI.

CONNECT ME er en del af udstillingsrækken på Trapholt med afsæt i identitetsdannelse og det personlige verdensbillede.

Første udstilling var EAT ME i 2017, efterfulgt af SENSE ME i 2019.

Udstillingen er støttet af: 15. Juni fonden, A.P Møller fonden, Augustinus fonden, Knud Højgaard fonden, Region Syddanmark og Sydbank fonden.