Mie Mørkeberg – Kryptomania

Mie Mørkeberg – Kryptomania

Til januar 2021 præsenterer Trapholt en soloudstilling med den danske kunstmaler Mie Mørkeberg. Udstillingen har til formål at følge og udfolde en af Danmarks mest interessante kunstnere lige nu. Kryptomania er Mie Mørkebergs første museale udstilling, og gæster inviteres ind i Mie Mørkebergs dystopiske univers gennem en række nye værker inden for både maleri og keramik.

Udstillingen bliver en sanselig rejse ind i Mie Mørkebergs Kryptomania, hvor gæsterne inviteres til at bruge forestillingsevnen og fortællekraften til at indleve sig i dystopiske og futuristiske fortællinger, der rækker langt ud over maleriernes motivverden. Denne dystopi og fremtidsforestilling bliver i udstillingen kropsliggjort af Kryptomania som et konkret sted – et land. Mørkeberg vil invitere os ind i forestillingens kerne, hvor vi kan indleve os i fantasien og mærke fremtiden på egen krop. Det der før var science fiction er nu virkelighed.

Titlen Kryptomania er sammensat af ordene ”krypteret” og mani”, og peger på en forviklet tilstand af manisk teknologisk fremskridt. Hvor der før var dikotomien menneske og natur er der nu en tredje part, teknologien. Kryptomania er for Mørkeberg et uhåndgribeligt, nærmest krypteret fantasiland på randen mellem fantasi og virkelighed.

De nyeste værker er sammensat af flere stykker lærred i forskellige kvaliteter, der som collageelementer giver maleriets motiv en taktilitet og dybde. Mørkeberg sprænger rammerne for det klassiske maleri, og tilføjer et ekstra betydningslag i det konkrete materialearbejde. De keramiske vaser transformerer det maleriske todimensionelle greb og motiv til en levende tredimensionel fortælling, der spænder sig ud over materialet som en fortælling i ring, der beriger sig selv efterhånden som motiverne opleves igen fra nye vinkler.

Baggrund

Mie Mørkeberg (1980) er en dansk maler, der siden sin afgang fra Kunstakademiet i 2006 har imponeret med sanselige, dystopiske malerier. Hendes maleriske univers har bjergtaget mange, og især Mørkebergs evne til at male det uskønne, og det vi normalt gemmer væk ræsonnerer hos et stort publikum. Hun deltog i 2015 på Trapholts gruppeudstilling OVERTRYK, samt SEEING SLOWLY i 2018.

Trapholts serie af soloudstillinger har til formål at dykke ned i nogle af Danmarks mest fremtrædende samtidskunstnere. Serien har indtil videre præsenteret udstillinger med Michael Kvium (2017), Kirstine Roepstorff (2018), Eske Kath (2019) og Anette Harboe Flensburg (2020).

Udstillingen er støttet af Beckett fonden og Ganstedfonden