Open call

Open Call til Trapholts fællesskabte kunstprojekt 2024

Med temaet ALDER inviterer Trapholt professionelle kunsthåndværkere/designere/billedkunstnere til at byde ind med et koncept for museets næste store fællesskabte kunstprojekt.

Trapholts fællesskabte kunstværker undersøger og udfolder aktuelle samfundsemner gennem håndens kreative processer med forskellige typer craft såsom broderi, strik, hækling, trædrejning etc. Projekterne inddrager borgeres:

 • Evner inden for craft
 • Erfaringer, holdninger og refleksioner omkring emnet
 • Kreative udfoldelser inden for en konceptuel ramme og 2-4 tekniske dogmer sat af en kunstner

Trapholts fællesskabte kunstværker

Siden 2014 har Trapholt udviklet en craft- og deltagelsesbaseret museumspraksis, hvor mange hundrede borgere deltager i og bidrager til store fællesskabte kunstprojekter. Det er museets vision at skabe kunstneriske processer og værker, hvor borgeres lyst og evner til at skabe håndarbejde kobles med en kunstners koncept og formgivning. Kunstner og deltagere er gensidigt afhængige af hinanden, hvis værket skal lykkes. Kunstnerens koncept og formgivning igang­sætter processen og samler værket gennem et antal dogmer, som alle deltagere skal følge. Deltagerne opfordres til at bidrage med personlige perspektiver, fortolkninger, kreativitet og håndværksmæssig kunnen. Dette giver det færdige kunstværk en flerstemmighed, mangfoldighed og akkumuleret omhu, som kunstneren aldrig kunne have gestaltet selv. Med de fællesskabte kunstværker er det Trapholts vision at skabe en ramme, inden for hvilken borgere oplever, at de kan ud­vikle sig kreativt, opleve at være del af et fællesskab og bidrage til vigtige samtaler og undersøgelser, som ellers ikke ville have fundet sted.

Aktuelt arbejdes med projektet Things Matter under kunstnerisk ledelse af Randi Samsonsen, der udstilles på Trapholt fra november 2023. Dataspejlet med Astrid Skibsted vises netop nu på museet og følger tidligere projekter Tæt på Træer (Tina Ratzer, 2021), Grænseløse Sting (Iben Høj, 2020), LIGHTHOPE (Hanne G. og Rasmus Bækkel Fex, 2020), Tingsted (Rasmus Bækkel Fex, 2019-20), Waste Time Home Party (Anja Frank, 2016-17) og Maskernes Monument (Isabel Berglund, 2015-16)

Trapholt har modtaget flere aner­kendelser for arbejdet med fællesskabte kunstværker, bl.a. Dansk Kulturlivs bran­chepris 2021 og The European Artmuseum Award 2021.

Læs mere om de enkelte projekter her.

Hvem kan søge?

Professionelle kunsthåndværkere/designere/billedkunstnere.

Deadline for ansøgning: 15. juni 2023

Vi lægger vægt på

 • At projektet formulerer et specifikt kunstnerisk og konceptuelt take på ALDER, hvor borgernes ressourcer og livserfaringer såvel som det valgte håndarbejdsmedie kommer meningsfuldt i spil. Det gode projekt har et stærkt koncept, hvor der er sammenhæng mellem emnet der undersøges, materialer og metoder der benyttes, samt den afsluttende kunstneriske form.
 • At der i projektkonceptet redegøres for hvilket håndarbejde, der tænkes ind i projektet, herunder relevante materialemæssige/tekniske overvejelser, samt gives et bud på hvilke erfaringer deltagerne inviteres til at udfolde og diskutere gennem deres håndarbejde og bidrag.
 • At der gives et bud på et kunstværk, hvor det er en særlig kvalitet at borgere både bidrager med deres evner inden for håndarbejde OG deres individuelle bearbejdning og udtryk inden for kunstværkets rammer i forhold til emnet alder, som kunstværket tematiserer
 • At projektet lægger op til deltagelse i fællesskaber over en projektperiode på 3-4 mdr.
 • At projektet munder ud i et stærkt visuelt kunstværk der efter projektperioden er interessant at opleve for alle museets gæster.

Udstillingssale og specifikationer

Ansøgere bedes indtænke og forholde sig til museets rammer og arkitektur samt forholde sig til, at udstillingen af det endelige værk skal kunne installeres i museets sal kaldet ”Rotunden” samt i en vis grad kunne justeres til museets øvrige størrelse og rammer, således at man kan udstille et udsnit.

Sådan ansøger du/I

Send projektkoncept, visuelt materiale og CV i én samlet pdf navngivet med: ansøger(e)s navn(e)_projektet titel.

Ansøgningen sendes til projektleder Nina Rise Schrøder (nisch@trapholt.dk)

Ansøgningen skal mærkes ’Trapholts fællesskabte kunstprojekt 2024’.

Vi kvitterer ved modtagelsen af materialet og alle deltagere kan forvente svar senest 3 uger efter indleveringsfrist.

Ansøgning skal indeholde nedenstående punkter og sendes som en samlet pdf-fil:

 • Projektbeskrivelse – som kort og klart beskriver den overordnede idé bag udstillingen. Max én A4 side
 • Kort tekst om ansøgers praksis generelt; artist statement eller lign.
 • Gerne visualisering/skitse
 • Kortfattet CV på ansøger(e)
 • relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter
 • Kontaktinformation: Mail, adresse og telefonnummer

Bemærk: Ansøgningen må max. fylde 4 sider inkl. CV og billedmateriale.

Om udvælgelsesprocessen

Trapholts direktør Karen Grøn er kurator på de fællesskabte projekter, og er sammen med Trapholts øvrige projektteam ansvarlig for behandlingen af alle ansøgninger og den endelige udvælgelse.

Et udvalg af projekter bliver efterfølgende inviteret til en præsentationsrunde den 27. juni 2023, hvor ansøgere får mulighed for at præsentere projektet i detaljer og møde kurator og projektteam. Mødet kan arrangeres både fysisk og online.

Til mødet udfoldes ansøgningen og et eventuelt samarbejde. Herefter udpeges det endelige projekt og kunstner(e).

For forberedelsen til dialogmøde honoreres kunstner med 10.000 kr.

Overordnet ramme for et fællesskabt projekt på Trapholt

Efterår 2023

 • Skitseprojekt og udarbejdelse af det indledende koncept og brugervejledning i tæt samarbejde med kurator og team Trapholt
 • Deadline for færdigt koncept 15. oktober
 • Deadline for færdig brugervejledning 1. december

Januar-marts 2024

Aktivitetsperiode med deltagerinddragelse:

 • Opstartsworkshop
 • Op til 10 offentlige fysiske workshops rundt i Danmark og på Trapholt
 • I løbet af aktivitetsperioden (februar-april) ca. en ugentlig ”Tips og tricks” / præsentationer med deltagere over Zoom – efter aftale med Trapholt
 • Tilrettelæggelse og udførelse af instruktionsbrochure/vejledning samt evt. instruktionsfilm til hjemmesiden
 • Ansvarlig for Facebook opdateringer, kommentarer på deltageres Facebook bidrag og svar på henvendelser (i tæt kontakt med Trapholts projektleder)
 • Møder i forbindelse med projektet

Efterår 2024

 • Samle bidrag til endeligt kunstværk i dialog med kurator og udstillingschef vedrørende design og konstruktion af værket

November 2024-november 2025

 • Udstilling på Trapholt

Efter udstilling

 • Værket inddrages i Trapholts samling

Kunstner honoreres for færdigt skitseprojekt med 40.000 kr. og færdigudvikling og gennemførsel af samlet projekt og udstilling af værket på Trapholt med i alt 100.000 kr. Workshops honoreres særskilt.

Der er budget til materialer og evt. assistenttimer til samling af værk/installation.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger?

For yderligere oplysninger, kontakt Nina Rise Schrøder (nisch@trapholt.dk / 26213154)

Alle bidragydere er sikret anonymitet. Med undtagelse af vinderbidraget slettes alle projekter fra vores server efter udvælgelsesprocessen er afsluttet.

 

Projektet er støtte af Region Syddanmarks temapulje ”Kultur i landdistrikter og mindre byer”.