Grænseløse Sting – et kunstværk skabt i fællesskab

Grænseløse Sting – et kunstværk skabt i fællesskab

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Trapholt inviterer i den forbindelse borgere til i fællesskab at diskutere grænser og genforeningens betydning i dag i et stort kunstnerisk projekt.

Grænseløse Sting er udviklet i samarbejde med tekstildesigner Iben Høj med afsæt i broderitraditionen. Iben Høj udstiller nationalt og internationalt, og har blandt andet repræsenteret Danmark ved Milano Designweek 2018.

Genforeningen i 1920 bragte en bølge af national stolthed demonstreret gennem visuelle symboler i landsdelen. Gennem broderier bidrog datidens kvinder til at vise hjemmets tilhørsforhold og stolthed med håndarbejdet som værktøj. Nationale symboler som Rigsvåben og Dannebrog samt danske slotte, Koldinghus, Dybbøl Mølle prydede mange af datidens broderimotiver.

Broderi har fået en renæssance og med projektet Grænseløse Sting føres broderiet ind i 2020 med en ny vinkel.  Gennem workshops og møder inviteres borgere til at reflektere over genforeningen, men også hvilke grænser vi oplever i vores liv i dag. Bidragene bliver broderier med fortolkninger af grænser. Der lægges op til en meget åben fortolkning af grænser, både som symbol, på et overordnet plan og på det mere personlige plan.

Iben Høj har en mission om at skabe et værk med et levende og forskelligartet udtryk, der kommer til at repræsentere de folk der var og alle dem, der er med til at bidage til værket.

Kulminationen bliver et spektakulært værk, skabt af de mange deltageres individuelle bidrag med fokus på både broderiets historie, grænselandets historie, traditioner og ikke mindst de individuelle deltageres historie, der kommer til udtryk gennem broderiet. Værket udstilles i Rotunden på Trapholt fra medio maj og kommer til at indgå i Trapholts samling.

Projektet er generøst støttet af Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020, Kolding Kommunes Genforeningspulje og Statens Kunstfond