Kunstworkshop for udskolingen

Hvornår har vi som menneske brug for at være sammen? Er der forskel på, at skille sig ud, eller blive skilt ud? Kan man være ensom, selv om man er i flok?

Omvisningen lægger vægt på, at eleverne får tid til at gå i dybden med kunstens verden og afprøve kunstneriske processer. Ud fra museets samling introduceres eleverne til forskellige kunstværker, som på forskellig vis beskæftiger sig med relationer. I workshoppens praktiske del kommer eleverne til at eksperimentere med en kreativ proces, hvor de skaber et værk med teamet om relationer. De vil få faglig viden om farvesymbolik samt tegnetekniske færdigheder.

Workshoppen arbejder hen mod følgende færdigheds- og vidensmål

Billedkunst

Eleven har viden om afsender- og modtagerforhold i billeder
Eleven har viden om virkemidler inden for billedfremstilling

Dansk

Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
Eleven har viden om metoder til fortolkning
Eleven kan argumentere og informere
Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Trapholt

Eleven får viden om kunst
Eleven får nyt perspektiv på sig selv og omverdenen
Eleven arbejder med kreativ tankegang
Elevens nysgerrighed pirres

Book undervisning

Klik på ‘booking’ til venstre
For yderlige spørgsmål, henvendelse pr. mail til Karen Bech kbj@trapholt.dk eller tlf. 21683261

Praktisk info

To timers workshop
850 kr. (inklusiv materialer) for skoler i og udenfor Kolding Kommune
Onsdag og fredag 8-16
7.-10. klasse
Max. 28 elever pr. omvisning

Find en PDF version af siden her