Richard Mortensen-salen

At skabe et rum, der forener arkitektur og maleri, er tanken bag Richard Mortensen-salen på Trapholt.

Under opbygningen af Trapholt var direktør Sven Jørn Andersen i kontakt med Richard Mortensen for at erhverve et par flotte malerier til museet.

Den abstrakte kunstner Richard Mortensen (1910-1993) havde længe været optaget af samspillet mellem maleri og arkitektur. Mortensen foreslog, at hvis museets arkitekter, Boye Lundgaard og Bente Aude, ville designe et specialbygget rum på museet til Richard Mortensens værker, så ville Mortensen dedikere en serie af malerier til museet.

Projektet blev realiseret og i samarbejde med museets arkitekter designede Richard Mortensen et mangekantet rum, hvor hvert værk fik en stor, hvid væg til rådighed. I forbindelse med åbningen af Trapholt i 1988, blev Richard Mortensen-salen indviet.

De ni malerier i salen er hentet fra forskellige perioder og serier fra Richard Mortensens værk.

Rækkefølgen er bygget omkring Koens Historie – en ældgammel østasiatisk myte – som Mortensen for første gang stiftede bekendtskab med som ganske ung. Historien fik stor betydning for Mortensens liv og kunstneriske virke.

Malerierne følger forløbet i den enkle beretning om kohyrden, der har mistet sin ko, leder efter den og finder den. Historien kan betragtes som et folkeeventyr pga. den på én gang simple handling og dybereliggende mening. Kort sagt er det beretningen om det søgende menneske, der når til en erkendelse af livets store sammenhæng for derefter at drage ud i verden og fortælle om sin oplevelse – nemlig Koens Historie. Således går historien i ring, ligesom livet.

Værkerne i salen udgør ikke en samlet eller fortløbende fortælling, men er Mortensens forståelse og konkretisering af forskellige sindstilstande i fortællingens forløb.

Richard Mortensen-salen kan være lukket pga. foredrag og andre arrangementer.